“Çimentorja USJE” e demanton Arsovskën: Të dhëna e paraqitura nga ana e kryetares së Qytetit për ndotjen e ajrit janë të pasakta

“Çimentorja USJE” e demanton Arsovskën: Të dhëna e paraqitura nga ana e kryetares së Qytetit për ndotjen e ajrit janë të pasakta

Pasi që kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska sot në konferencë për shtyp informoi se janë bërë matje të ajrit ambiental në “Çimentoren USJE” dhe është konstatuar se fabrika kontribuon për ndotje të ajrit në Shkup, si dhe se për atë do të fillohet procedurë penale, fabrika i demantoi thëniet, duke cekur se i hedhë poshtë si të pabaza qëndrimet që janë paraqitur në opinion.

Në interes të informimit të saktë dhe të saktë të opinionit, hedhim poshtë qëndrimet e pabaza të shprehura në publik nga kryetarja e qytetit të Shkupit, Danella Arsovska.

Konkretisht, kontrolli i jashtëzakonshëm nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, i kryer më 3 dhe 4 janar 2023, në prani të inspektorëve nga Qyteti i Shkupit, ka vërtetuar se emetimet nga procesi i prodhimit në Kombinatin e Çimentos “Usje” kanë qenë më të ulëta se sa lejohet vlerat kufitare. Procesi i prodhimit në Çimento “Usje” zhvillohet brenda kornizës së përcaktuar me ligj dhe sipas standardeve mjedisore.

Në konferencën për media nuk u prezantuan të dhënat për matjet e 26 dhe 27 dhjetor 2022. Matje të tilla këto ditë nuk janë bërë fare përreth fabrikës, kështu që rezultatet e tyre nuk mund të lidhen me “USJE”.

Matjet e bëra më 3 dhe 4 janar 2023 nga ISHMPH dhe inspektorët e mjedisit jetësor të Qytetit të Shkupit në hapësirën e Kombinatit të Çimentos “Usje”, edhe një herë konfirmojnë se nuk ka korrelacion në mes të punës së Kombinatit të Çimentos dhe cilësisë të ajrit të ambientit në qytet. Rezultatet e matjeve të të gjitha pikave të shkarkimit në proces konfirmojnë se nuk ka tejkalim dhe përqendrimi i grimcave PM10 në ajrin e ambientit i matur në Uzinën e Çimentos në “Usje” është edhe më i ulët se pikat e tjera matëse në qytet”, thonë nga atje.

MARKETING