Bytyqi: Me investimet në turizmin alternativ, Maqedonia e Veriut vendoset në hartën e destinacioneve atraktive turistike

Bytyqi: Me investimet në turizmin alternativ, Maqedonia e Veriut vendoset në hartën e destinacioneve atraktive turistike

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, mbajti fjalim në manifestimin ku u prezantuan projektet e suksesshme të realizuara të mbështetura në kuadër të Projektit për Konkurrueshmëri Lokale dhe Rajonale, e cila u mbajt në bodrumin e verës “Lazar” në Kavadar.

Në fjalimin e tij zëvendëskryeministri Bytyqi tha se programi për mbështetjen e konkurrueshmërisë lokale dhe rajonale në turizëm përmban 3 komponentë, mbështetje teknike për zhvillimin e turizmit, përmirësimin e menaxhimit të destinacioneve dhe përmirësimin e mjedisit dhe investimin në destinacionet turistike me vlerën totale të buxhetit për realizim i cili arrin në 23,9 milionë euro.

“Jam veçanërisht i kënaqur me faktin se këto projekte të realizuara kanë një ndikim të rëndësishëm në turizmin tonë vendor, por edhe në ekonominë e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes rritjes së ofertës turistike, e cila ka kontribuar në krijimin e vendeve të reja të punës. Pikërisht ky bodrum vere në të cilën ndodhemi sot flet për suksesin e këtij projekti në të cilin 19 kompani mikro, të vogla dhe të mesme u mbështetën me projekte që përmirësojnë infrastrukturën e tyre dhe natyrisht diversifikojnë gamën e shërbimeve që mund t’u ofrojnë turistëve”, tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri Bytyqi informoi se përveç ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, në fushën e mbështetjes së infrastrukturës janë mbështetur edhe 20 shoqata dhe asociacione të tjera, si dhe 20 komuna me projekte që ofrojnë një perspektivë të re në drejtimet në të cilin duhet të zhvillohet turizmi ynë si degë ekonomike, dhe shprehu mirënjohje për Bashkimin Evropian, fondet e të cilit mundësuan realizimin e këtij programi, si dhe për Bankën Botërore në Shkup, e cila luajti rolin e administratorit të mjeteve të ndara nga Bashkimi Evropian.

Zëvendëskryeministri Bytyqi tha se Maqedonia e Veriut nuk ka det, por ka liqene dhe male të bukura, pasuri kulturore, trashëgimi historike dhe traditë si parakusht për të qenë në hartën e destinacioneve tërheqëse turistike që ia vlen të vizitohen.

“Qeveria do të mbështesë gjithmonë iniciativa të tilla, të cilat do ta bëjnë potencialin tonë turistik ndërkombëtarisht konkurrues për të tërhequr sa më shumë turistë dhe për të promovuar vendin si një destinacion tërheqës turistik. Ne e njohim turizmin rural, turizmin aventurier, të verërave dhe atë alternativ si një mundësi unike për qytetarët tanë, sepse Maqedonia e Veriut ka diçka për të ofruar, dhe këtu do të fokusohemi në ndërtimin e një strategjie të shëndetshme për zhvillimin e kësaj dege ekonomike”, tha Bytyqi dhe konstatoi se përfitimet për ekonominë e Maqedonisë nga investimet e bëra në kuadër të projektit janë të shumëfishta, duke rritur numrin e turistëve, lokalë dhe turistëve nga e gjithë bota, që rezulton në nevojën për vende të reja pune, mundësi të reja për zhvillim dhe më shumë të ardhura për ekonominë tonë.

Zëvendës shefi i misionit të Bashkimit Evropian në Shkup, Julian Vasalo, theksoi se Bashkimi Evropian është në dispozicion dhe ka rol për të ndihmuar Maqedoninë e Veriut të ndajë me botën vlerat e saj dhe për zhvillimin e turizmit.

“Ndërmjet viteve 2016 dhe 2021, BE-ja ka ndarë 18 milionë euro përmes Programit për Konkurrueshmëri Lokale dhe Rajonale. Mbështetje e 57 projekteve në 10 destinacione turistike në të gjithë Maqedoninë e Veriut”, tha Vasalo.

Zëvendës shefi i misionit të BE-së, Vasalo, tha se për potencialin turistik të Maqedonisë së Veriut është folur për një kohë të gjatë dhe se ky projekt e zëvendëson potencialin me një ofertë konkrete.

“Mbështetja që u është dhënë bashkive, ndërmarrjeve dhe shoqatave mikro, të vogla dhe të mesme, ka ndikuar pozitivisht në ekonominë vendore të turizmit dhe ka nxitur vende të reja pune. Përveç kësaj, ka ndihmuar operatorët turistikë që të përballen me pasojat katastrofike të pandemisë për këtë sektor”, tha Vasalo.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif