Banka Botërore prezanton strategjinë e re për bashkëpunim me Maqedoninë e Veriut

Banka Botërore prezanton strategjinë e re për bashkëpunim me Maqedoninë e Veriut

Banka Botërore ka njoftuar sot se Bordi i Drejtorëve Ekzekutiv ka shqyrtuar me sukses strategjinë e re për bashkëpunim me Maqedoninë e Veriut për periudhën 2024-2028. Fokusi kryesor i kësaj strategjie është në forcimin e konkurrencës, zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe përmirësimin e rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike.

“Strategjia thekson nevojën që Maqedonia e Veriut të inkurajojë rritjen në krijimin e më shumë vendeve të punës në një kontekst që vazhdon të mbështetet në ndërmarrjet mikro dhe të vogla me akses të kufizuar në afërsitë dhe financat e nevojshme për inovacion dhe rritje në një vend gjithnjë e më konkurrues, rajonal tregjet globale. Mungesa e mundësive të mjaftueshme për punë dinamike inkuadron imigrimin, thellon sfidat demografike demografike dhe pengon përmirësimet e produktivitetit”, sipas një deklarate nga Banka Botërore.

Strategjia gjithashtu synon të rrisë lidhjet e Maqedonisë së Veriut me tregjet rajonale dhe globale për të lehtësuar tregtinë dhe aksesin në Bashkimin Evropian. Për të zbatuar këtë strategji, Banka Botërore planifikon të sigurojë rreth 700 milionë euro financim gjatë pesë viteve të ardhshme, duke shoqëruar këtë me programe këshillimore dhe asistencë teknike.

Për të adresuar sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm, strategjia parashikon ndërhyrje në fushat e llogaridhënies së institucioneve publike, qëndrueshmërisë fiskale dhe kalimin drejt burimeve të pastra të energjisë. Tranzicioni i gjelbër do të përfitojë nga mbështetja e Korporatës Financiare Ndërkombëtare (KFN), anëtare e Grupit të Bankës Botërore.

Në këtë kontekst, Drejtori rajonal për Ballkanin Perëndimor në KFN, Nikola Markie, thekson se përfshirja e kapitalit privat në sektorin e energjisë së rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë është e domosdoshme për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm.

Borda e Drejtorëve Ekzekutiv të Bankës Botërore ka miratuar gjithashtu dy projekte investimi për Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë përmirësimin e shërbimeve sociale dhe zhvillimin e rrugëve për lidhjen e korridorit VIII, duke sjellë një vlerë totale prej 58.5 milionë euro.

MARKETING