AAC ka përgatitur 11 masa të detyrueshme për M-NAV, për të adresuar mangësitë e konstatuara

AAC ka përgatitur 11 masa të detyrueshme për M-NAV, për të adresuar mangësitë e konstatuara

Një raport paraprak i Agjencisë së Aviacionit Civil (AAC) ka nxjerrë në pah shkelje të rënda të sigurisë në operatorin kombëtar të navigacionit ajror, me vendim për ndërmarrjen e 11 masave dhe aktiviteteve detyrueshme për të adresuar mangësitë e konstatuara.

Sipas drejtorit të AAC-së, Tomislav Tuntev, shkeljet përfshijnë mosrespektimin e procedurave të sigurisë, programit të sigurisë, dhe dispozitave ligjore, duke sjellë pasoja të rrezikshme për sigurinë fizike të objektit.

Në raport, theksohet se inspektimet rezultuan në gjetjen e shkeljeve të procedurave të përcaktuara të sigurisë dhe ka lëshuar urdhër për ndërmarrjen e 11 masave detyrueshme. Drejtori i AAC-së ka shtuar se për shkeljet e konstatuara janë caktuar afate të ndryshme për zbatim, dhe do të përgatitet një plan korrigjues për zbatimin e këtyre masave.

Gjatë bisedës për MPB-në, Tuntev ka theksuar se është shkelur seriozisht në fushën e sigurisë fizike, duke përfshirë hyrjen e paautorizuar të personave në ambiente zyrtare. Drejtori ka shtuar se inspektimi zbuloi se dokumentet e nevojshme ishin përgatitur, por shkeljet janë rezultat i mosrespektimit të procedurave.

“Në bazë të procesverbalit, inspektori i autorizuar ka lëshuar vendim me urdhër, janë konstatuar 14 konstatime dhe prej tyre janë shqiptuar 11 masa mandatore, të cilat do të jenë objekt i planit të veprimit korrigjues. Plani i veprimit korrigjues është përgatitur në bashkëpunim me M-NAV sepse duhet të deklarojnë lidhur me 11. masat e detyrueshme kur dhe në çfarë mënyre mund të zbatohen. Disa prej tyre janë me afat të menjëhershëm, disa me 15 ditë, disa me 90 ditë, disa sipas një afati që do të përcaktohet më tej në një komunikim të përbashkët. Përveç masave të detyrueshme të 11-të, do të jenë tre rekomandime që ne insistojmë t’i përmbahemi, si dhe do të ketë një direktivë operacionale për disa aktivitete që tani nuk janë pjesë e Programit të Sigurisë Kombëtare apo ligjit dhe mezi presim të ndryshojmë ata”, thotë Tuntev.

Për të përmirësuar sigurinë, AAC propozon ndër të tjera instalimin e dera të detektorit metalik dhe një aparat fotografik me rreze X për kontrollin e personave që hyjnë në objekt.

Drejtori i AAC-së thekson se çdo mosrespektim i procedurave të sigurisë rrit rrezikun e pasojave të padëshiruara, megjithatë, në këtë rast nuk ka pasuar pasoja të tilla. Ai gjithashtu pohon se kritikat dhe deklaratat e shumta janë të papërgjegjshme dhe se AAC po vepron bazuar në ligjërimin ndërkombëtar dhe vendas për të garantuar sigurinë në aviacion. /Telegrafi/

MARKETING