7 janari, ditë jopune për të gjithë qytetarët e RMV-së

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në përputhje me Ligjin për Festat e Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV-së”, nr. 21/98 dhe 18/07), 7 janar 2023 (e shtunë) Krishtlindja, dita e parë e Krishtlindjeve, sipas kalendarit ortodoks, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në të njëjtën kohë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale uron qytetarët e besimit ortodoks për Krishtlindjet.

MARKETING