29 ish- deputetë kanë kërkuar apanazh, do paguhen një vit edhe pse nuk janë më deputetë

29 ish- deputetë kanë kërkuar apanazh, do paguhen një vit edhe pse nuk janë më deputetë

Janë 29 deputetë të përbërjes së kaluar ata që kanë kërkuar tu paguhet apanazh. Ata për një vit do të marrin para të qytetarëve edhe pse nuk do të ushtrojnë më detyrën e deputetit.

Më poshtë është edhe lista me emrat e ish deputetëve që kanë kërkuar apanazh.

 

MARKETING