(VIDEO) Ministria e punës dhe politikës sociale po punon për hartimin e një programi për garantimin e fëmijëve

(VIDEO) Ministria e punës dhe politikës sociale po punon për hartimin e një programi për garantimin e fëmijëve

Me mbështetjen e UNICEF-it, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale po punon për hartimin e një programi për garantimin e fëmijëve, sipas shembullit të vendeve të BE-së. Ata thonë se është një nismë strategjike që synon mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe sigurimin e aksesit sistematik në shërbimet bazë.

Programi nënkupton uljen e varfërisë tek fëmijët, që vijnë nga familje me të ardhura të ulëta, por edhe masa për aksesin e këtyre fëmijëve në kujdesin social dhe shëndetësor, arsimim dhe uljen e lëmoshës në rrugë. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Trençevska tha se me veprimet e tyre së bashku me MPB-në në muajt e fundit lypja në rrugë është zvogëluar.

 Jovana Trençevska, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale

“Në fakt ka bërë të mundur forcimin e fëmijëve, uljen e varfërisë përmes masave të ndryshme që kemi bërë në pjesën e ndryshimit të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Rritja e të drejtave, mbështetja financiare në fushën e të drejtave të mbrojtjes së fëmijëve. Numri i madh i pakove të ndihmës financiare pikërisht për më të vegjlit, në fakt për fëmijët e arsimit fillor dhe të mesëm”.

Shërbimet për fëmijët duhen parë si një paketë për të përmirësuar gjendjen e tyre në vend. Përfaqësuesja e UNICEF-it në Maqedoninë e Veriut, Patricia DiGiovani, thekson se kjo nuk do të thotë vetëm mbështetje financiare, por edhe mbështetje përmes shërbimeve të ndryshme, sepse, sipas saj, për të reduktuar varfërinë komplekse të fëmijëve duhet të ndihmohet në fusha të ndryshme.

“Dhe ne kemi nevojë për një garanci për fëmijët, për të siguruar që çdo fëmijë të ketë të njëjtat mundësi për të arritur potencialin e tyre të plotë”, tha DiGiovani.

/SHENJA/

MARKETING