Serbia vendos mbajtjen e detyrueshme të maskave në të gjitha objektet shëndetësore

Serbia vendos mbajtjen e detyrueshme të maskave në të gjitha objektet shëndetësore

Grupi punues i Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë për trajtimin e situatës së pandemisë Covid dje ka sjellë rekomandime për trajtimin e saj në nivel të kujdesit shëndetësor parësor dhe objekteve spitalore. Një nga vendimet është mbajtja e detyrueshme e maskave mbrojtëse në të gjitha objektet shëndetësore, njoftoi Instituti i Shëndetit Publik i Serbisë.

Testimi i detyrueshëm për Covid është urdhëruar edhe për të gjithë punonjësit në objektet shëndetësore që kanë simptoma të infeksionit akut respirator, si dhe kontrolli i detyrueshëm dhe testimi i tyre pas infektimit, raporton Nova.rs. Në nivel ambientesh spitalore, testimi i pacientit është një kërkesë për shtrimin në spital, por edhe për pranimin në repartet e hematologjisë dhe onkologjisë.

Përveç kësaj, testimi është i nevojshëm për pranimin në departamentin e geriatrikës dhe në departamente të tjera ku trajtohen pacientët me imunodefiçencë parësore ose të rëndë. Është vendosur ndalimi i vizitës në spitalet nën juridiksionin e Komisionit për Parandalimin e Infeksioneve Spitalore.

Komisionet për parandalimin e infeksioneve spitalore në objektet shëndetësore janë të detyruara të bëjnë vlerësimin e situatës epidemiologjike dhe të propozojnë masa, si dhe të monitorojnë rregullisht situatën epidemiologjike brenda shtatë ditëve të ardhshme. Për sa u përket ambienteve spitalore për akomodimin e pacientëve të shtruar me Covid, grupi i punës u shpreh se zgjerimi i mëtejshëm i tyre nuk është i nevojshëm për momentin.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif