​OKB: 1.3 milion viktima të aksidenteve rrugore në botë

​OKB: 1.3 milion viktima të aksidenteve rrugore në botë

“Mos harroni, mbështesni, veproni” është slogani i fushatës së nisur nga Kombet e Bashkuara me rastin e Ditës Botërore të Përkujtimit të Viktimave rrugore, e cila dëshiron të arrijë drejtësi për ata që janë përfshirë në aksidente automobilistike.

“Zbatimi i kodit të autostradave, hetimet e thelluara hetimet pas incidentit për të përcaktuar nëse një krim është kryer dhe për të parandaluar përsëritjen, ndjekja penale dhe kompensimi janë të gjitha elemente të sistemit të drejtësisë”, shpjegon OKB.

Nëse zbatohet në mënyrë serioze, të drejtë dhe koherente, një sistem i tillë është ai që viktimat e aksidenteve rrugore janë plagosur ose familja e të cilëve është vrarë për shkak të shkeljes së ligjit ose neglizhencës, dhe është gjithashtu një faktor thelbësor në parandalimin që këto tragjedi të mos përsëriten.

Çdo vit në botë, sipas të dhënave të OKB-së, ka 1.3 milion viktima rrugore dhe aksidentet rrugore janë shkaku kryesor i vdekjeve nga mosha 5 deri në 29-vjeç.

Këmbësorët, çiklistët dhe motoçiklistët konsiderohen si “përdorues të pambrojtur të rrugës” dhe përfaqësojnë gjysmën e të gjithë atyre që janë përfshirë në aksidente rrugore fatale në mbarë botën.

Përqindja e përdoruesve të rrezikuar të rrugës është më e lartë në vendet me të ardhura të ulëta dhe ato me të ardhura të larta, veçanërisht ato që jetojnë në vendet në zhvillim.

MARKETING