Njoftim nga TV ERA Shkup

Njoftim nga TV ERA Shkup

TV ERA njofton opinionin se me ndryshimet e fundit në Ligjin për Shërbime MedialeAudiovizive, neni 141 a, paragrafët 2 dhe 3, ne jemi të detyruar t’i thërrasim publikisht operatorët kabllorë për lidhjen e kontratave të reja komerciale.
Duke respektuar rregulloret ligjore pozitive, ju njoftojmë se nga data 1 shtator 2024 presim që operatorët e rrjeteve publike të komunikimit, gjegjësisht operatorët kabllorë, të ndajnë nga 5 DENAR nga parapagimi që e mbledhin nga qytetarët e Maqedonisë. + TVSH për çdo abonent.
Me respekt,
TV ERA, Shkup

MARKETING