NJË RAMAZAN ME HOXHËN TIM MAHMUD EFENDI ASLLANI

NJË RAMAZAN ME HOXHËN TIM MAHMUD EFENDI ASLLANI

Shkruan: Metin Izeti

Kur afrohet muaji Ramazanit zbres në bibliotekën time për të shikuar literaturën se për çka do të ligjëroj në këtë muaj të bekuar. Kryesisht përqëndrohem në literaturën klasike dhe në shënimet e ndryshme të cilat i kam marrë prej librave të caktuara dekada me rradhë. Ashtu bëra edhe këto ditë kur u afruan ditët e Ramazanit të bekuar. Duke shfletuar fletoret e vjetra me shënime rastisa në një fletore të vogël ku kisha shënuar disa hadise të Pejgamberit a.s.. E morra fletoren në dorë dhe atëherë sytë m’u mbushën me lot. Ishte kjo fletorja e cila mbante datën 01.Qershor 1984 dhe në faqen e parë të saj shkruante: Bisedë me Hoxhën për muajin e Ramazanit. Përnjëherë kujtesa më ktheu në ato ditë të nxehta të qershorit kur e kisha përfunduar hifzin dhe për çdo ditë shkoja në xhaminë e Larme, në mektebin e Mahmud Efendiut, muhafizit tim të dashur, për t’iu ndihmuar nxënësve që mësonin hifzin. Atë Ramazan, pasi isha i lirë, e kisha përfunduar shkollën fillore dhe përgatitesha për të vajtur në medresenë Isa Beu në Shkup, kisha më tepër kohë për të ndejtur me Hoxhën, i cili vazhdimisht ishte në xhami. Si rrjedhojë, Hoxha pas namazit të ikindisë përgaditej për ligjëratat e tij të Ramazanit dhe bashkë me të, pas namazit të ikindisë, qëndroja edhe unë dhe i shënoja në fletore hadiset që Hoxha i përgadiste për ligjëratë. Ta them të drejtën nuk më kujtohet se prej cilës përmbledhje të hadiseve të Pejgamebrit a.s. përgatitej Hoxha, por tash kur i lexova ato hadise, e kuptova platformën njohëse dhe adhuruese të Hoxhës tim të nderuar.

U emocionova shumë, u ktheva sërish në ato ditë plot entuziazëm dhe dashuri ndaj shkencës fetare dhe njohjes së literaturës fetare, prandaj edhe vendosa që këto hadise t’i shkruaj dhe t’i ndaj me ju të nderuar lexonjës, me theks të veçantë për ta përkujtuar me rahmet Hoxhën e nderuar Mahmud Efendi Asllanin.

1.Ibn Abasi r.a., thotë se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të thotë: “Çdo vit Xheneti parfumohet dhe zbukurohet për pritjen e Ramazanit. Kur vjen nata e parë e Ramazanit, nën Arsh (Fronin e Allahut) fryn një erë e quajtur Musira. Fryrja e tij shushurit gjethet e pemëve të Xhenetit dhe dorezat e dyerve të Xhenetit tronditen me një zë që nuk ishte dëgjuar kurrë më parë. Pastaj shfaqen shërbyeset e Xhenetit, të cilët ecin përpara derisa arrijnë në qendër të llozhave të Xhenetit, e pastaj thonë: “A ka ndonjë që i lutet Allahut që të na japë në shërbim të tij!? Pastaj ato thërrasin: “O Ridvan (Rojtar i Xhenetit), çfarë nate është kjo? Ai përgjigjet: “Kjo është nata e parë e Ramazanit, pastaj hapen dyert e Xhenetit për agjëruesit nga Umeti i Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të.”

Resulullahu alejhi ve selem, pastaj tha: Allahu xh.sh., thotë: O Ridvan, hapi dyert e Xhenetit! O Malik (Rojtar i Xhehenemit), mbylli dyert e Xhehenemit për agjëruesit nga Umeti i Ahmedit! O Xhibril, zbrit në tokë dhe lidhi shejtanët kryengritës! Vendosini në zinxhirë dhe hidhini në oqeane që të mos mbjellin telashe dhe të prishin agjërimin e pasuesve të umetit të Muhamedit Tim të Dashur, s.a.v.s. Allahu i Lartësuar e urdhëron thirrësin nga qielli që çdo natë të Ramazanit të thërrasë tri herë: “A ka ndonjë që më kërkon diçka që t’ia plotësoj dëshirën? A ka ndonjë që pendohet tek Unë për mëkatet e bëra në mënyrë që Unë ta fal? Kush është ai që do t’i japë hua Atij që nuk i humbet pasuria dhe që e përmbush siç duhet premtimin e dhënë, duke mos i bërë padrejtësi askujt? ‘”

Më tej Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Çdo ditë në kohën e Iftarit, Allahu i Lartësuar liron nga zjarri njëmijë shpirtra, që, secili prej tyre tashmë meritonte të hynte në Xhehenem”. Në natën e fundit të Ramazanit, Allahu xh.sh., liron aq sa janë liruar gjatë gjithë muajit. Natën e Kadrit, Allahu xh.sh., e urdhëron Xhibrilin që të zbresë në tokë me një grup melekësh. Ata zbresin duke mbajtur një flamur të gjelbër të cilin e vendosin në majë të Qabes. Xhibrili, Allahu e bekoftë dhe i dhëntë paqe, ka njëqind krahë, dy prej të cilëve janë hapur vetëm atë natë. Ai i shpërndan ato aq larg sa shtrihen nga lindja në perëndim. Pastaj Xhibrili, alejhi selam, dërgon melekë në të gjitha drejtimet atë natë për të graduar këdo që e gjejnë në këmbë ose ulur për ta madhëruar Allahun, duke u falur dhe duke bërë dhikër. Ata shtrëngojnë duart me ta dhe thonë ‘Amin! për të gjitha lutjet e tyre deri në agim. Kur zbardh agimi, Xhibrili, a.s., thërret: ‘Ndarje! Më pas, melekët pyesin: “O Xhibril, çfarë ka bërë Allahu me nevojat e pasuesve të Umetit të Ahmedit, Allahu e bekoftë dhe i dhëntë paqe? Xhibrili, alejhi selam, përgjigjet: “Allahu i shikoi ata këtë natë dhe i fali të gjithë, përveç katër grupeve! ”

Ne (sahabët) pyetëm: “Kush janë ata katër grupe o i Dërguari i Allahut? Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, u përgjigj: “Ata janë: një i dehur famëkeq, ai që nuk u bindet prindërve, ai që prish lidhjet familjare dhe ai që është ‘mushahin’. Ne pyetëm: “I Dërguari i Allahut, kush është ‘mushahin’? Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “Ky është ai që është në armiqësi të vazhdueshme (me vëllezërit myslimanë). ”

“Dhe kur të vijë nata e Bajramit, e cila quhet Nata e Shpërblimeve, Allahu i Madhëruar në fund të asaj nate, në mëngjesin e Bajramit, dërgon melekë në të gjitha anët e tokës. Ata marrin pozicione në afërsi dhe thërrasin me një zë që mund të dëgjohet nga të gjitha krijesat, përveç njerëzve dhe xhinëve: ‘O umeti i Muhamedit, dilni te Zoti fisnik, i Cili jep shumë dhe që fal mëkatet e mëdha! Dhe kur shfaqen në vendet ku falet namazi i Bajramit, Allahu i Lartësuar u thotë melekëve: “Çfarë duhet të marrë një punonjës kur kryen punën e tij? Melekët i përgjigjen: ‘Zoti ynë, ai duhet të marrë shpërblimin e tij të plotë. Pastaj Allahu i Madhëruar thotë: “O melekët e Mi, ju thërras të dëshmoni se Unë, për shkak se agjëruan muajin e Ramazanit dhe qëndronin para Meje natën në namaz, u dhashë atyre si shpërblim kënaqësinë dhe faljen Time! O robërit e Mi, tani kërkoni prej Meje! Me hirin e Fuqive të Mia dhe Lartësisë Sime, Unë do t’ju jap gjithçka që kërkoni prej Meje sot në këtë takim dhe kjo ka të bëjë me botën tuaj të ardhshme (ahiret). Unë do t’ju jap gjithashtu atë që kërkoni prej Meje nga nevojat e kësaj bote. Me Fuqitë e Mia, Unë do t’i mbuloj gabimet tuaja përderisa ju i kushtoni vëmendje dispozitave të Mia! Pasha Nderin dhe Lartësinë Time, Unë nuk do t’ju poshtëroj dhe nuk do t’ju turpëroj mes mëkatarëve dhe jobesimtarëve! Tash shpërndahuni, jeni të falur! Unë jam i kënaqur me ju! ”

“Duke parë shpërblimin e madh që Allahu i Lartësuar i jep Umetit të Muhammedit a.s., në ditën e Fitër Bajramit, melekët gëzohen shumë. ”

2. Selman el-Farisi, r.a., transmeton: “Në ditën e fundit të muajit Shaban, Resulullahu, alejhi selam, na u drejtua dhe tha: “O ju njerëz, ju vjen një muaj i madh dhe i bekuar. Ai përmban një natë që vlen më shumë se një mijë muaj. Është një muaj, ditët e të cilit Allahu e ka bërë obligim agjërimin në to dhe në netët e tij rekomandohet namazi i teravive. Ai që i afrohet Allahut në atë muaj duke bërë një vepër të mirë, qoftë edhe e zakonshme, do të shpërblehet sikur të kishte bërë farz në një kohë tjetër! E kush bën një farz, do të shpërblehet sikur të ketë kryer shtatëdhjetë farze kur nuk është Ramazan! Ai është muaji i durimit, kurse shpërblimi i durimit të vërtetë është Xheneti. Gjithashtu, është muaji i afërsisë me mikun tuaj. Në atë muaj besimtarit i shtohet furnizimi. Kush i përgatit një iftar agjëruesit, shpërblimi i tij do të jetë falja e mëkateve dhe shpëtimi nga zjarri. Dhe ai gjithashtu do të marrë një shpërblim të ngjashëm me atë të agjëruesit pa i pakësuar asgjë agjëruesit. ”

Disa thanë: “I Dërguari i Allahut, secili prej nesh nuk ka mundësi për të dhënë iftar për agjëruesin!? Resulullahu, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, u përgjigj:

“Allahu ua jep këtë shpërblim atyre që i japin agjëruesve për të prishur agjërimin, qoftë edhe një hurmë, një gllënjkë ujë ose qumësht. Është një muaj, e treta e parë e të cilit është mëshirë e Allahut. E treta e dytë e saj sjell faljen e Allahut dhe përfundimi i saj është shpëtimi nga zjarri. Kush ia lehtëson barrën robit të tij në këtë muaj, Allahu do ta falë dhe do ta çlirojë nga qëndrimi në Xhehenem. Në këtë muaj ju bëni sa më shumë katër gjëra: me dy do të arrini kënaqësinë e Zotit tuaj, dhe dy të tjerat janë gjithashtu të nevojshme për ju. Për sa i përket asaj që do të arrini kënaqësinë e Zotit tuaj – është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut (duke thënë La ilahe illlellah) dhe kërkimfalja prej Allahut (bërja e istigfarit). Ajo që është e nevojshme është të lutesh Allahun që të të çojë në Xhenet dhe të kërkosh strehim tek Ai nga Xhehenemi. Kush i jep ujë agjëruesit kur e prish agjërimin, Allahu (Ditën e Gjykimit) do t’i japë ujë nga Havdi im (Burimi im në Xhenet) që të mos ndjejë etje derisa të hyjë në Xhenet.

3. Transmeton Ebu Hurejra r.a.,se Resulullahu lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Umetit tim iu dhanë pesë gjëra në Ramazan që nuk iu dhanë askujt para tyre:

1. Fryma nga goja e agjëruesit është më e pëlqyeshme tek Allahu se era e miskut (parfumit);

2. Edhe një peshk në det kërkon falje për ta derisa të bëjnë iftar;

3. Allahu e zbukuron xhenetin çdo ditë dhe pastaj thotë: ‘Robërit e mi të devotshëm sapo e hodhën barrën e tyre (të kësaj bote) dhe erdhën te ti’;

4. Në këtë muaj, djajtë e këqij vihen në pranga, në mënyrë që të mos mund të bëjnë të këqijat që zakonisht i bëjnë jashtë Ramazanit;

5. Në natën e fundit të Ramazanit ata (agjëruesit) falen. ”

Pas kësaj, sahabët, pyetën: “O i Dërguar i Allahut, a është ajo nata e fundit – Nata e Kadrit?” ” Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, u përgjigj: “Jo! Bëhet fjalë për faktin se ai që bën përpjekje e merr shpërblimin kur mbaron punën. ”

4. Ka’b b. Uxhre, r.a. transmeton se “Resulullahu, s.a.v.s., ka thënë: “Afrojuni mimberit! “, dhe ne u afruam. Kur u ngjit në shkallën e parë të mimberit tha: “Amin! “Kur u ngjit në shkallën e dytë, tha: “Amin! Dhe në hapin e tretë tha: “Amin! ” Kur zbriti nga mimberi thamë: “O i Dërguari i Allahut, sot dëgjuam nga ti diçka që nuk e kemi dëgjuar kurrë më parë!? Ai tha: “Kur u ngjita në shkallën e parë, më doli Xhibrili, alejhi selam, dhe tha: “Mallkuar qoftë ai që e pret muajin e Ramazanit dhe e lejon të kalojë pa fituar falje! ’ Pastaj thashë: ‘Amin! Kur u ngjita në shkallën e dytë, ai tha: “Mallkuar qoftë ai që përmendet emri yt dhe nuk të sjell Salavat! ’ Unë thashë: ‘Amin! Kur u ngjita në shkallën e tretë, ai tha: “Mallkuar qoftë ai që sheh prindërit e tij ose njërin prej tyre se është plakur dhe shërbimi dhe kujdesi për ta nuk e shpie në Xhenet. ’ Unë thashë: ‘Amin! “

5. ‘Ubade b. Samiti r.a., transmeton se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha një ditë kur Ramazani kishte filluar: “Ju erdhi Ramazani, muaji i bekimeve. Në atë muaj Allahu kthehet tek ju dhe zbret mëshirën e Tij të veçantë, i fal mëkatet dhe i pranon lutjet. Në Ramazan, Allahu shikon konkurrencën tuaj në të mirën dhe ju lavdëron para melekëve të Tij. Prandaj, tregohuni të rregullt para Allahut! Vërtet, i mjerë dhe i palumtur është ai që privohet nga mëshira e Allahut në këtë muaj. ”

6. Ebu Seid el Hudri, r.a., transmeton se Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Çdo ditë dhe natë të Ramazanit, Allahu i Lartësuar i çliron njerëzit (nga Xhehenemi). Dhe në çdo ditë Ramazani dhe çdo natë Ramazani, Allahu i Lartësuar i përgjigjet lutjes së çdo muslimani. ”

7. Ibën Omeri r.a., transmeton se Resulullahu a.s., ka thënë: “Vërtet, Allahu xh.sh. dhe melekët e Tij bien salavat për ato që zgjohen për të ngrënë syfyr ”

8. Ebu Hurejra, r.a., transmeton se Resulullahu a.s., ka thënë: “Ka shumë agjërues dhe nuk kanë asgjë nga agjërimi i tyre përveç urisë”. Të shumtë janë ata që e falin namazin e natës (teravinë) dhe nuk përfitojnë asgjë nga namazi i tyre, përveçse kanë qëndruar zgjuar.”

9. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush nuk agjëron një ditë të Ramazanit pa ndonjë arsye apo sëmundje serioze, nuk do të mund ta kompensojë atë ditë me asgjë – edhe sikur të agjëronte gjithë jetën”.

10. Enesi, r.a., transmeton: “Një herë, kur filloi Ramazani, i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “Ju ka ardhur një muaj në të cilin ka një natë më të mirë se një mijë muaj. Kush privohet nga begatitë e saj, është i privuar nga çdo e mirë! Dhe vetëm një i pafat privohet nga e mira e saj! ”

11. Enesi r.a. transmeton se Resulullahu, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Natën e Kadrit Xhibrili a.s. zbret në tokë me një grup melekësh, duke e bekuar çdo rob që e përmend Allahun në këmbë ose ulur. Pastaj, në ditën e Bajramit, Allahu i lavdëron robërit e tillë para melekëve të Tij: “O melekë të mi, çfarë duhet të marrë një punonjës kur kryen punën e tij? ’ Ata përgjigjen: ‘Zoti ynë, ai duhet të marrë shpërblimin e tij. Kësaj Allahu i përgjigjet: “O melekët e Mi, robërit e Mi, meshkuj dhe femra, kanë bërë atë që u kam urdhëruar. Pastaj ata ngritën zërin e tyre për tu penduar duke mu lutur Mua; Pasha Fuqinë dhe Madhështinë Time, Pasha Fisnikërinë Time dhe Pozicionin Tim të Lartë – Unë, me të vërtetë, do t’u përgjigjem atyre. Pas kësaj Allahu thotë: “Kthehuni, ju kam falur mëkatet dhe lëshimet tuaja i kam zëvendësuar me të mira. Resulullahu, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, tha: “Ata pastaj kthehen me mëkatet e tyre të falura. ‘”

12. Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se ka pyetur Pejgamberin a.s.: “I Dërguari i Allahut, çfarë më rekomandoni të këndoj në Natën së Kadrit? ” Resulullahu a.s., u përgjigj: “Thuaj: “Allahumme, inneke ‘afuvvun tuhibbu-l- ‘afve fa ‘fu ‘anni! “; “O Allah, Ti je Falës i madh, e do faljen, prandaj më fal mua! ”

13. Ibn Abasi r.a., transmeton se në një rast ishte në itikaf në xhaminë e Pejgamberit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Një burrë iu afrua dhe u ul me të. Ibn Abbasi, r.a., i tha: “E shoh se dukesh i trishtuar dhe i brengosur. Burri u përgjigj: “Po, o kushëri i të Dërguarit të Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, jam shumë i shqetësuar sepse kam detyrim (borxh) ndaj dikujt. Ashtu siç është e ndaluar përdhosja e këtij varri (mendonte për varrin e Pejgamberit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), ashtu edhe unë nuk jam në gjendje ta përmbush atë (për të shlyer borxhin )! Ibn Abbasi, r.a., pyeti: “A dëshiron që unë të ndërmjetësoj tek ai person për ty? Burri u përgjigj: “Po, nëse dëshiron. ” Ibn Abbasi, r.a., veshi këpucët dhe filloi të largohej nga xhamia. Burri, duke e parë këtë, tha: “A ke harruar që je në Itikaf? Ibën Abasi r.a., duke i mbushur sytë me lot, u përgjigj: “Jo, e kam kujtuar tashmë Pejgamberin a.s., kur tha: “Kush e lehtëson vëllanë e tij musliman nga vështirësitë dhe bën përpjekje në këtë rrugë, kjo është më mirë për të sesa të kalojë dhjetë vjet në itikaf! Kushdo që kalon një ditë në itikaf, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, Allahu xh.sh., vendos tri istikame ndërmjet tij dhe zjarrit, ato janë më të gjera se qiejt dhe toka. ‘”

Këta hadise i gjeta të shënuara në fletoren time nga qëndrimi para rahles së Hoxhës tim të nderuar Mahmud Efendi Asllanit, Allahu e nderoftë dhe e bashkoftë me miqtë e Tij!

 

 

 

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif