Mercedes tërhoqi 124.000 makina

Mercedes tërhoqi 124.000 makina

Tërheqja e re e Mercedesit vlen për pothuajse 124.000 makina dhe për modelet që janë më shumë se dy dekada të vjetra.
Sipas prodhuesit, paneli i çatisë së xhamit mund të mos jetë i lidhur siç duhet në disa makina dhe mund të shkëputet nga automjeti.

Në mënyrë të veçantë, tërheqja përfshin 123,696 modele C-Class, E-Class, CLK-Class dhe CLS-Class të prodhuara nga viti 2001 deri në 2011. Ai përfshin gjithashtu variantet përkatëse AMG me fuqi të lartë.

Sipas dokumenteve të depozituara në Administratën Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada, problemi erdhi për herë të parë në vëmendjen e Mercedes në dhjetor 2017.
Prodhuesi i automjeteve nisi një hetim fillestar për pretendimet jashtë SHBA-së për shkëputjen e panelit të çatisë nga automjeti. Gjatë hetimit, Mercedes zbuloi se furnizuesi ndryshoi procesin e prodhimit të çatisë së diellit me kalimin e viteve, duke ndryshuar kohën e tharjes për agjentin ngjitës të çatisë së xhamit.

Gjetjet rezultuan që kompania të lëshonte një tërheqje në dhjetor 2019 për shkak të problemit. Një prodhues makinash ka përcaktuar se një agjent lidhës mund të mos ketë plotësuar specifikimet gjatë një periudhe të caktuar prodhimi. Hetimet e mëvonshme vazhduan për të zbuluar probleme me pjesën, duke e detyruar prodhuesin e automjeteve të zgjerojë fushën e tërheqjes në mars 2021.

Ndërkohë, Mercedes vazhdoi të punojë me furnizuesin e saj për të përcaktuar shkallën dhe shkakun e problemit. Në prill 2022, prodhuesi i automjeteve mësoi se pjesët që i janë nënshtruar një procesi të plotë tharjeje mund të vuajnë ende nga problemet e ndarjes.

Disa muaj më vonë, në shtator 2022, furnizuesi zbuloi se disa faktorë gjatë procesit të prodhimit mund të kishin ndikuar në cilësinë e pjesëve, jo vetëm në kohën e tharjes, duke e shtyrë prodhuesin e automjeteve të zbatonte këtë tërheqje.

MARKETING