Kallëzim penal kundër një punonjësi në Regjistrin Qendror në Shkup

Kallëzim penal kundër një punonjësi në Regjistrin Qendror në Shkup

Referenti nga Shkupi-Regjistrues ka marrë kallëzim penal pasi me kërkesë të një çifti të martuar i ka përgatitur një certifikatë lindjeje vajzës së tyre me të dhëna të rreme.

Siç thuhet nga MPB, i akuzuari i parë, pas një marrëveshjeje të mëparshme gojore me të pandehurin e dytë dhe të tretë, prindërit e fëmijës, pa marrë kërkesë me shkrim për lëshimin e certifikatës së lindjes, të përgatitur dhe të vërtetuar, me nënshkrimin e tij dhe vulën zyrtare, certifikatën e lindjes së të lindurve për vajzën e tyre të mitur, në të cilën ai kishte futur të dhëna të rreme, pra një numër regjistrimi që nuk ekzistonte.
Certifikatë e tillë, thekson MPB-ja, më pas është shfrytëzuar në Sektorin për çështje administrative Shkup si bashkëngjitje e kërkesës për lëshimin e dokumentit të udhëtimit për vajzën e mitur.
Ministria e Punëve të Brendshme po punon për zbardhjen e rastit.

MARKETING