Grkovska: Funksionarët të bëjnë dallim në mes aktiviteteve partiake dhe shtetërore

Grkovska: Funksionarët të bëjnë dallim në mes aktiviteteve partiake dhe shtetërore

Funksionarët po shfrytëzojnë ditët e fundit për pjesëmarrje në ngjarje promotive. Në kuadër të fushatë parazgjedhore zv. kryeministrja Sllavica Grkovska u bënë thirrje kolegëve të tyre që të mos përdorin praktikat nga zgjedhjet e kaluara. Atëherë Komisioni për Antikorrupsion konstatoi keqpërdorim të resurseve shtetërore, veçanërisht veturat zyrtare për qëllime partiake.

“Duhet të bëhet dallim në mes aktiviteteve partiake dhe shtetërore, dhe nuk mundet të keqpërdoren resurset shtetërore për qëllime partiake dhe të fushatës”, tha Grkovska.
Grkovska vlerëson se paralajmërimet janë të mjaftueshme për të ndikuar në vetëdijen dhe sjelljen e kolegëve të saj zyrtarë.

Më herët nga Antikorrupsioni deklaruan se në mënyrë të rreptë do të ndjekin aktivitetet e funksionarëve në këtë periudhë dhe përkujtuan se ka ndalim për shpalljen e investimeve të reja dhe aktiviteteve tjera.

MARKETING