Fëmija humb të folurin nga abuzimi, nis hetimi për kujdestaren në çerdhe

Fëmija humb të folurin nga abuzimi, nis hetimi për kujdestaren në çerdhe

Prokuroria Themelore Publike Shkup ka lëshuar urdhëresë për zhvillimin e procedurës hetuese ndaj një kujdestareje 32 vjeçare në kopshtin e fëmijëve, për të cilën ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer vepër të tejzgjatur – Moskujdesi dhe keqpërdorimi i fëmijës nga neni. 201 paragrafi 1 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal.

“Në periudhën kohore 2022-2023, e punësuara e dyshuar në një kopsht në Radishani ka ushtruar dhunë mendore dhe fizike në disa raste ndaj një fëmije të dëmtuar tre vjeçar, i cili frekuentonte grupin e çerdhes në çerdhe. Ajo iu drejtua fëmijës me fjalë fyese, e tërhoqi zvarrë dhe ia tërhoqi flokët, kështu ai ka vuajtur nga një frikë dhe stres i madh, që ka sjellë si pasojë humbjen e të folurit dhe frikën për të shkuar në kopsht”, thuhet në njoftimin e PTHP.

Prokurori publik i ka dorëzuar gjyqtarit të procedurës paraprake nga Gjykata Themelore Penale Shkup propozim për caktimin e disa masave ndaj të dyshuarës: ndalimi për t’u larguar nga vendbanimi, detyrimi i të dyshuarës për t’u paraqitur herë pas here te një zyrtar i caktuar ose tek një organ kompetent shtetëror, konfiskimi i përkohshëm i lejes së udhëtimit, ose dokument tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, d.m.th. ndalim për dhënien e tij, ndalim të vizitës në kopsht dhe të gjitha objektet që janë pjesë e të njëjtit kopsht, ndalim për afrimin ose vendosjen, gjegjësisht mbajtjen e kontakteve ose marrëdhënieve me fëmijën e dëmtuar, me prindërit dhe me dëshmitarët, si dhe ndalimin e ndërmarrjes së disa aktiviteteve të punës që kanë të bëjnë me veprën penale, përkatësisht largimit nga vendi i punës.

MARKETING