• E martë
 • E mërkurë
 • E enjte
 • E premte
 • E shtunë
 • E diel
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi: Tetë pa pesë – Premiera
 • 09:40 – TOP SHOP
 • 09:55 – Film vizatimor: The Lion King – Premiera
 • 10:45 – Muzikë
 • 10:55 – Emisioni Dragonsden – Premiera
 • 11:55 – Lajme
 • 12:10 – Emisioni Relaks – Premiera
 • 13:00 – TOP SHOP
 • 13:15 – Receta e ditës
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:15 – TOP SHOP
 • 14:30 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Seriali Ndarja – R.
 • 17:40 – Film Vizatimor: The Lion King – R.
 • 18:00 – Tingujt e Konakut – Premierë
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:40 – Seriali I dashur baba – Premiera
 • 20:45 – Seriali Ndarja – Premiera
 • 21:55 – Edicioni i lajmeve në gjuhën maqedonase
 • 22:35 – Emisioni Bota ne fokus – Premiera
 • 23:10 – Lajme
 • 23:45 – Seriali Milat – Premiera
 • 01:10 – Relax – Best of R.
 • 01:50 – Lajme –R.
 • 02:15 – Emisioni Ritmi i qytetit – R.
 • 03:15 – Emisioni Dragonsden – R
 • 04:15 – Emisioni 8 pa 5 – R.
 • 05:35 – Receta e ditës – R.
 • 05:50 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi: Tetë pa pesë – Premiera
 • 09:40 – TOP SHOP
 • 09:55 – Film vizatimor: The Lion King – Premiera
 • 10:45 – Muzikë
 • 10:55 – Emisioni Dragonsden – Premiera
 • 11:55 – Lajme
 • 12:10 – Emisioni Relaks – Premiera
 • 13:00 – TOP SHOP
 • 13:15 – Receta e ditës
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:15 – TOP SHOP
 • 14:30 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Seriali Ndarja – R.
 • 17:40 – Film Vizatimor: The Lion King – R.
 • 18:00 – Tingujt e Konakut – Premiera
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:40 – Seriali I dashur baba – Premiera
 • 20:45 – Seriali Ndarja – Premiera
 • 21:55 – Edicioni i lajmeve në gjuhën maqedonase
 • 22:35 – Emisioni Milioner – Premiera
 • 23:35 – Lajme
 • 00:05 – Seriali Vajza e pasur djali i varfër – Premiera
 • 02:05 – Emisioni Relaks –R.
 • 02:50 – Lajme –R.
 • 03:15 – Dragonsden – R.
 • 04:15 – Emisioni 8 pa 5 – R.
 • 05:35 – Receta e ditës – R.
 • 05:50 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë  e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –Premiera
 • 09:40 – TOP SHOP
 • 09:55 – Film vizatimor: The Lion King – Premiera
 • 10:20 – Muzikë
 • 10:25 – Zyra për gjithçka – Premiera
 • 10:55 – Emisioni Milioner – R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:10 – Emisioni Relaks – Premiera
 • 13:00 – TOP SHOP
 • 13:15 – Receta e ditës
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:15 – TOP SHOP
 • 14:30 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Seriali Ndarja – R.
 • 17:40 – Film Vizatimor: The Lion King – R.
 • 18:00 – Tingujt e Konakut – Premiera
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:40 – Seriali I dashur baba – Premiera
 • 20:45 – Seriali Ndarja – Premiera
 • 21:55 – Edicioni i lajmeve në gjuhën maqedonase
 • 22:35 – Emisioni Milioner – Premierë
 • 23:35 – Lajme
 • 00:05 – Seriali Dirilish – Ringjallja -Premiera
 • 02:05 – Emisioni Relax –R.
 • 02:50 – Lajme – R.
 • 03:15 – Zyra për gjithçka – R.
 • 03:40 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 05:00 – Receta e ditës – R.
 • 05:15 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë  e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –Premiera
 • 09:40 – TOP SHOP
 • 09:55 – Film vizatimor: The Lion King – Premiera
 • 10:20 – Muzikë
 • 10:25 – Zyra për gjithçka – Premiera
 • 10:55 – Emisioni Milioner – R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:10 – Emisioni Relaks – Premiera
 • 13:00 – TOP SHOP
 • 13:15 – Receta e ditës
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:15 – TOP SHOP
 • 14:30 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Seriali Ndarja – R.
 • 17:40 – Emisioni Fol Popull – Premiera
 • 18:00 – Tingujt e Konakut – Premiera
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:40 – Seriali I dashur baba – Premiera
 • 20:45 – Seriali Ndarja – Premiera
 • 21:55 – Edicioni i lajmeve në gjuhën maqedonase
 • 22:35 – Emisioni Ligjëratë Fetare – Premierë
 • 23:30 – Lajme
 • 00:05 – Seriali Filinta -Premiera
 • 02:05 – Emisioni Relax –R.
 • 03:00 – Lajme – R.
 • 03:25 – Zyra për gjithçka – R.
 • 04:00 – Emision mëngjesi: Tetë pa pesë –R.
 • 05:10 – Receta e ditës – R.
 • 05:25 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi: Tetë pa pesë –Premiera.
 • 09:40 – TOP SHOP
 • 09:55 – Film vizatimor: The Lion King – Premiera
 • 10:45 – Ilahie
 • 11:00 – Emisioni Ligjëratë fetare –R
 • 11:55 – Lajme
 • 12:10 – Emisioni Relaks – Premiera
 • 13:00 – TOP SHOP
 • 13:15 – Receta e ditës
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:15 – TOP SHOP
 • 14:30 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Seriali Ndarja – R.
 • 17:40 – Film Vizatimor: The Lion King – R.
 • 18:00 – Tingujt e Konakut – Premierë
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:40 – Seriali I dashur baba – Premiera
 • 20:45 – Seriali Ndarja – Premiera
 • 21:55 – Edicioni i lajmeve në gjuhën maqedonase
 • 22:35 – Dokumentar: Lumi që rrjedh drejt Perëndimit – Premiera
 • 23:35 – Lajme
 • 00:00 – Film artistik
 • 01:30 – Relax – Best of R.
 • 02:15 – Lajme –R.
 • 02:40 – Emisioni Konaku – R.
 • 03:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë – R.
 • 05:15 – Receta e ditës – R.
 • 05:25 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 08:00 – Emisioni Fol Popull – R.
 • 08:25 – Muzikë
 • 09:30 – Film Vizatimor
 • 10:30 – TOP SHOP
 • 11:55 – Lajme
 • 12:15 – Emisioni Milioner – R.
 • 13:15 – TOP SHOP
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:30 – TOP SHOP
 • 14:45 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Emisioni Ritmi i qytetit – R.
 • 17:35 – Emisioni Autoplus – R.
 • 18:15 – Emisioni Etnos
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:40 – Emisioni Konaku – Best of
 • 21:00 – Emisioni – Retro Javore – Premiera
 • 21:30 – Film artistik
 • 23:00 – Lajme
 • 23:30 – Seriali Ringjalja – R.
 • 01:30 – Emisioni Relaks – Best of
 • 02:15 – Lajme –R.
 • 02:40 – Film artistik
 • 04:00 – Emisioni – Retro javore – R.
 • 04:25 – Emision mëngjesi: Tetë pa pesë –R.
 • 05:45 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 08:00 – Zyra për gjithçka – R.
 • 09:00 – Muzikë
 • 09:30 – Film Vizatimor
 • 10:30 – TOP SHOP
 • 11:55 – Lajme
 • 12:15 – Emisioni Milioner – R.
 • 13:15 – TOP SHOP
 • 13:30 – Muzikë
 • 14:30 – TOP SHOP
 • 14:45 – Seriali I dashur baba – R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:35 – Emisioni Ritmi i qytetit – Premierë
 • 17:40 – Emisioni Autoplus – Premierë
 • 18:25 – Emisioni Etnos
 • 18:55 – Edicioni qendror i lajmeve
 • 19:35 – Seriali Kizil Elma – Premiera
 • 22:00 – Emisioni SHAH – Premiera
 • 23:30 – Lajme
 • 00:00 – Seriali Filinta – R.
 • 01:55 – Emisioni Relaks – Best of
 • 02:40 – Lajme –R.
 • 03:05 – Emisioni Ritmi i qytetit – R.
 • 04:05 – Emisioni Autoplus – R.
 • 04:50 – Emision Retro javore – R.
 • 05:15 – Emision mëngjesi: Tetë pa pesë –R.
 • 06:35 – Muzikë