• E Martë
 • E Mërkurë
 • E Enjte
 • E Premte
 • E Shtunë
 • E Dielë
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë – Premiera
 • 10:00 – Emisioni – Retro Javore  –R.
 • 10:30 – TOP SHOP
 • 10:47 – Emisioni – Konaku –R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Emisioni – Fjala –R.
 • 12:50 – TOP SHOP
 • 13:05 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër –R.
 • 13:55 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 15:00 – TOP SHOP
 • 15:15 – Emisioni – ETNOS – Premiera
 • 15:55 – Lajme
 • 16:25 – Seriali – Më dashuro – Premiera
 • 18:15 – Emisioni – Relaks – Premiera
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër – Premiera
 • 20:25 – Seriali – Dirilish – Ringjallja – Premiera
 • 21:20 – Emisioni – Bota në fokus – Premiera
 • 21:55 – Lajme MK
 • 22:35 – Emisioni – Sportmania – Premiera
 • 23:25 – Seriali – Më dahuro -Premiera
 • 00:25 – Emisioni – Retro Javore –R.
 • 01:05 – Lajme –R.
 • 01:35 – Emisioni – Relaks –R.
 • 02:15 – Seriali – Dirilish – Ringjallja–R.
 • 03:15 – Receta e ditës –R.
 • 03:30 – Emisioni – 20 minuta me… -R.
 • 03:55 – Emisioni – ETNOS –R.
 • 04:40 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:00 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë – Premiera
 • 10:00 – Emisioni – Bota në fokus –R.
 • 10:30 – TOP SHOP
 • 11:00 – Emisioni – Sportmania –R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Emisioni – Nektar –R.
 • 12:50 – TOP SHOP
 • 13:05 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër –R.
 • 13:55 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 15:00 – TOP SHOP
 • 15:15 – Emisioni – ETNOS – Premiera
 • 15:55 – Lajme
 • 16:25 – Seriali – Më dashuro – Premiera
 • 18:15 – Emisioni – Relaks – Premiera
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër – Premiera
 • 20:25 – Seriali – Dirilish – Ringjallja – Premiera
 • 21:20 – Emisioni Ekonomik – Ekonomiks – Premiera
 • 21:55 – Lajme MK
 • 22:35 – Emisioni – Arena – Premiera
 • 23:25 – Seriali – Më dashuro – Premiera
 • 00:20 – Emisioni – Bota në fokus –R.
 • 01:00 – Lajme –R.
 • 01:35 – Emisioni – Relaks –R.
 • 02:15 – Emisioni – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 03:15 – Receta e ditës –R.
 • 03:30 – Emisioni – Konaku –R.
 • 04:50 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:20 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë  e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –Premiera
 • 10:00 – Emision Ekonomik – Ekonomiks –R.
 • 10:30 – TOP SHOP
 • 10:45 – Receta e ditës –R.
 • 11:25 – Emisioni – Gjurmët –R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Emisioni – Arena –R.
 • 12:50 – TOP SHOP
 • 13:05 – Seriali – Vajza e pasur djali i varfër –R.
 • 13:55 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 15:00 – TOP SHOP
 • 15:15 – Emisioni – ETNOS -Premiera
 • 15:55 – Lajme
 • 16:25 – Seriali – Më dashuro – Premiera
 • 18:15 – Emisioni – Relaks – Premiera
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Emisioni – Vajza e pasur djali i varfër – Premiera
 • 20:25 – Seriali – Dirilish – Ringjallja -Premiera
 • 21:30 – Emisioni – Bota në fokus -R.
 • 21:55 – Lajme  MK
 • 22:35 – Emisioni – Fjala – R.
 • 23:20 – Seriali – Më dashuro  -R.
 • 00:20 – Emision Ekonomik – Ekonomiks –R.
 • 01:00 – Lajme –R.
 • 01:35 – Emisioni – Relaks –R.
 • 02:15 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 03:15 – Receta e ditës –R.
 • 03:30 – Emisioni – Arena –R.
 • 04:30 – Emisioni – 20 minuta me.. –R.
 • 04:50 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:20 – Muzikë
 • 07:00 – Muzik e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –Premiera
 • 10:00 – Emisioni – Ku e kishim fjalën –R.
 • 10:30 – TOP SHOP
 • 10:45 – Receta e ditës –R.
 • 11:00 – Emisioni  – Arena –R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Seriali – I dashur baba –R.
 • 12:50 – TOP SHOP
 • 13:05 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër –R.
 • 13:55 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 15:00 – TOP SHOP
 • 15:15 – Emisioni – ETNOS -Premiera
 • 15:55 – Lajme
 • 16:25 – Seriali – Më dashuro – Premiera
 • 18:15 – Emisioni – Relaks – Premiera
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Seriali – I dashur baba –Premiera.
 • 20:20 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –Premiera.
 • 21:55 – Lajme  MK
 • 22:35 – Emisioni – Arena –Premiera
 • 23:20 – Emisioni – Ligjëratë fetare –Premiera
 • 23:50 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër –Premiera
 • 00:40 – Ilahie
 • 01:00 – Lajme –R.
 • 01:35 – Emisioni – Relaks –R.
 • 02:15 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 03:15 – Receta e ditës –R.
 • 03:30 – Emisioni – Nektar –R.
 • 04:30 – Emisioni – Ku e kishim fjalën –R.
 • 05:00 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:20 – Muzikë
 • 07:00 – Muzik e kombinuar
 • 07:55 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –Premiera.
 • 10:00 – Emisioni – Arena –R.
 • 10:35 – TOP SHOP
 • 10:50 – Emisioni – Ligjëratë fetare –R.
 • 11:30 – Ilahie
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Seriali – I dashur baba –R.
 • 12:50 – TOP SHOP
 • 13:05 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër –R.
 • 13:55 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 15:00 – TOP SHOP
 • 15:15 – Emisioni – ETNOS -Premiera
 • 15:55 – Lajme
 • 16:25 – Seriali – Më dashuro – Premiera
 • 18:15 – Emisioni – Relaks – Premiera
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Seriali – I dashur baba –Premiera.
 • 20:20 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –Premiera
 • 21:20 – Emisioni – Gjurmë – Premiera
 • 21:55 – Lajme MK
 • 22:35 – Emisioni – Pikëpamje –Premiera
 • 23:20 – Seriali – Vajza e pasur, djali i varfër – Premiera
 • 00:20 – Emisioni – Fol popull –R.
 • 01:00 – Lajme –R.
 • 01:30 – Emisioni – Relaks –R.
 • 02:15 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 03:15 – Receta e ditës –R.
 • 03:30 – Emisioni – 20 minuta me…-R.
 • 03:55 – Emisioni – ETNOS –R.
 • 04:40 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:00 – Muzikë.
 • 09:30 – Film Vizatimor – Puppy –
 • 10:30 – Top Shop
 • 10:45 – Emisioni – Gjurmë –R.
 • 11:15 – Emisioni – Bota në fokus –R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Emisioni – Pikëpamje –R.
 • 13:00 – Top Shop
 • 13:15 – Seriali – Filinta –R.
 • 15:00 – Top Shop
 • 15:15 – Emisioni – Arena –R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:30 – Seriali – I dashur baba –R.
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Film Artistik –
 • 21:30 – Emisioni – Konaku – Premiera
 • 22:50 – Emisioni – Ku e kishim fjalën -Premiera
 • 23:30 – Emisioni – Nektar –R.
 • 00:20 – Emisioni – Bota në fokus –R.
 • 01:00 – Lajme –R.
 • 01:30 – Emisioni – Arena –R.
 • 02:15 – Receta e ditës –R.
 • 02:30 – Emisioni – 20 minuta me… -R.
 • 02:50 – Emisioni – ETNOS –R.
 • 03:30 – Emisioni – Konaku –R.
 • 04:50 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:20 – Muzikë
 • 07:00 – Muzikë e zgjedhur
 • 09:30 – Film Vizatimor – Winxa –
 • 10:30 – Top Shop
 • 10:45 – Emisioni – Retro javore –R.
 • 11:15 – Emisioni – Ku e kishim fjalën –R.
 • 11:55 – Lajme
 • 12:05 – Emisioni – Sportmania –R.
 • 13:00 – Top Shop
 • 13:15 – Muzikë
 • 14:15 – Emisioni – Arena –R.
 • 15:00 – Top Shop
 • 15:15 – Emisioni – Arena –R.
 • 15:55 – Lajme
 • 16:30 – Seriali – Dirilish – Ringjallja –R.
 • 18:55 – Lajme
 • 19:35 – Seriali – Filinta -Premiera
 • 22:00 – Emisioni – Nektar -Premiera
 • 22:50 – Emisioni – Retro Javore – Premiera
 • 23:30 – Emisioni – Pikëpamje –R.
 • 00:15 – Emision Ekonomik – Ekonomiks –R.
 • 00:55 – Lajme –R.
 • 01:30 – Emisioni – Arena –R.
 • 02:15 – Receta e ditës –R.
 • 02:30 – Emisioni – 20 minuta me… -R.
 • 02:50 – Emisioni – ETNOS –R.
 • 03:30 – Emisioni – Ligjëratë fetare –R.
 • 04:00 – Emisioni – Nektar –R.
 • 04:50 – Emision mëngjesi – Tetë pa pesë –R.
 • 06:20 – Muzikë