. OPINION/ANALIZË – TV SHENJA

OPINION/ANALIZË Archive

E ditur dhe e pritur…

Dihet se pa një ndihmë financiare ndërkombëtare pushteti i ri do ta ketë shumë të vështirë që ta realizojë projektin për një “Maqedoni më të mirë”. E nëse nuk e realizon këtë projekt, politikanët lokalë sërish do të fillojnë që të strehohen …

Al-Gazali për lirinë dhe domosdoshmërinë

Në historinë e filozofisë edhe kritika e kauzalitetit, edhe përgjigjja e vërejtjeve të theksuara, kanë qenë të dhëna shumë më herët, rreth 600 vjet para Hjumit, nga ana e Al-Gazalit. Për shembull, ai e analizon lidhjen ndërmjet zjarrit dhe pambukut. Përvoja dhe …

Hilja ndaj imamëve

Shkruan: Nexhat Ibrahimi (Përse abuzohet me imamët?) Si të kuptohemi Qysh prej para largimit të Perandorisë Osmane nga trojet tona lexojmë një prezantim keqdashës të imamëve dhe punëtorëve fetarë islamë në përgjithësi. Fillimisht kjo ka ndodhur nga ilegalja e atëhershme, por pas …

Vetingu i drejtësisë në Maqedoni!

Natyrisht, që nga fakti që Maqedonia kaloi një fazë të rëndë të keqpërdorimit të sistemit gjyqësor, Prokurorisë Publike, policisë, administratës, me një fjalë të aparatit shtetëror në tërësi, vetvetiu shtrohet nevoja e rivendosjes së sistemit juridik. Krejt kjo me qëllim që të …

Shqiptarët dhe maqedonasit

Realiteti në Maqedoni ka dëshmuar se shqiptarët janë faktori determinues i këtij vendi. Këtë nuk kanë arritur ta kuptojnë ose kanë dashur ta mbështjellin, duke e instrumentalizuar klasën politike shqiptare, duke e joshur me benifite, ndërsa çështjet janë shtuar pa u zgjidhur. …

Puhiza përkëdhelëse e Ramazanit

Agjërimi dhe çështja pse agjërohet ka të bëjë vetëm me individin, por ama trajta se si e përjetojmë atë ka të bëjë edhe me të tjerët. Kjo, kështu, pasi bartja e adhurimit në kallëpet e përjetimit prodhon një rrugë, një brend, e …

Ramazan i ri

Koha e agjërimit është kohë e metafizikës, kurse metafizika është shpirti që duhet ta kontrollojë anën materiale. Në këtë muaj ka zbritur dhe zbret Kur’ani; muaj i Fjalës së Zotit; muaj kur kontrollohet besimi dhe si obligim kërkohet një përkushtim i veçantë. …