. OPINION/ANALIZË Archives - Page 2 of 82 - TV SHENJA

OPINION/ANALIZË Archive

Kultura e përshpirtshmërisë islame nëpërmjet simboleve

 Përshpirtshmëria islame, e zhvilluar në bazë të parimeve fetare islame, përpiqet që çështjet e përditshmërisë jetësore t’i vlerësojë dhe interpretojë nga këndvështrimi jo vetëm i formës, por edhe i brendisë kuptimore. Shkruan: Metin IZETI, Tetovë Kultura është një fjalë me prejardhje latine …

Historia e shkruar nga humbësit

Elemente të luftës civile vazhduan të jenë të pranishme në Shqipëri deri më 1925 kur, përfundimisht, Ahmet Zogu (1895-1961) e stabilizoi Shqipërinë. Stabilizimi i Shqipërisë nga Zogu u bë me një vizion dhe platformë të qartë. Zogu u pajtua që kufijtë e …

Identiteti politik i partive shqiptare

Me krijimin e shumë partive më 1991, shoqëria shqiptare huazoi modelin perëndimor të pluralizmit dhe të ligjërimit politik. Partitë nisën të identifikoheshin, nga teoricienët e të tjerë, si të djathta e të majta. Partia komuniste (e quajtur Partia e Punës) klasifikohej automatikisht …

Çoroditja ideologjike si tragjedi kombëtare

Gjëma e të djathtës në Shqipëri ka filluar në vitin 1924, pas kryengritjes së armatosur të opozitës së asaj kohe dhe marrjes së pushtetit me armë. Rrëzimi i qeverisë së Iliaz Vrionit dhe instalimi i qeverisë së Fan Nolit, prodhoi pasoja largvajtëse, …

Ilustrime mbi të djathtën shqiptare

Mjafton të kujtosh vendin që i është dhënë Lëvizjes Nacional-Demokratike Shqiptare (NDSH) në ligjërimin historik kombëtar për të kuptuar stigmatizimin që i është bërë ekolit intelektual e politik të djathtë, kryesisht të viteve ’40-’60-të në hapësirën shqiptare. Shkruan: Blerim HALILI, Prishtinë Sa …

Veprimtaria kombëtare dhe fetare e Xhemal Efendiut

Shqiptarët e kishin të qartë qëllimin e shteteve fqinje, andaj edhe organizoheshin ashtu siç duhej. Për organizimin e shqiptarëve kontribut të veçantë luajtën hoxhallarët e këtyre trojeve, të cilët në kohë të duhur e informuan popullatën shqiptare për qëllimet e armiqve ndaj …