(VIDEO) Filloi skriningu për grupin “konkurrencë dhe rritje gjithëpërfshirëse”

(VIDEO) Filloi skriningu për grupin “konkurrencë dhe rritje gjithëpërfshirëse”

Zëvendëskryeministri përgjegjës për Çështje Evropiane dhe kryenegociator me Bashkimin Evropian, Bojan Mariçiq po qëndron në Bruksel me rastin e fillimit të skriningut shpjegues për grupin 3, “Konkurrencë dhe rritje gjithëpërfshirëse”. “Skriningu shpjegues për këtë Grup fillon me takimin e sotëm shpjegues për Kapitullin 10, ‘Transformimi digjital dhe mediat’, në të cilin ekipi negociator nga Maqedonia e Veriut do të dëgjojë ekspertizën, rekomandimet dhe këshillat nga Komisioni Evropian në këtë fushë, të cilat do të udhëzojnë më tej në përgatitjet për skriningun dypalësh në këtë kapitull”, informojnë nga Sekretariati për Çështjet Europiane.  Deri më tani kanë përfunduar skriningjet shpjeguese për Grupin 1, “Themelet” dhe Grupin 2 “Tregu i brendshëm” .

Deri në fund të kësaj jave do të mbahen edhe takimet për skrining për kapitujt 16,17,19,20,25,26 dhe 29, gjegjësisht kapitujt “Tatimimi”, “Politika ekonomike dhe monetare”, “Politika sociale dhe punësimi”, “Ndërmarrje dhe politika industriale”, “Shkencë dhe hulumtim”, “Arsim dhe kulturë” dhe “Bashkimi Doganor”.

Pas mbajtjes së Konferencës së parë Ndërqeveritare me BE-në në qershor të këtij viti, me të cilën Maqedonia e Veriut hapi zyrtarisht negociatat, filloi procesi i skriningut, i cili përbëhet nga dy faza.

E para është skriningu shpjegues – kur Komisioni Evropian prezanton legjislacionin më të rëndësishëm të BE-së për të gjithë kapitujt e grupuar tashmë në grupe.

Faza e dytë e skriningut, gjegjësisht skriningu dypalësh, i cili fillon më 11 nëntor për grupin 1, “Vlerat fundamentale”, përfaqëson proces në të cilin Maqedonia e Veriut  e prezantn nivelin e harmonizimit të legjislacionit nacional dhe planet për harmonizim të mëtutjeshëm, ndërtim të kapaciteteve institucionale dhe administrative, si dhe resurse të nevojshme financiare dhe të TI-së për zbatimin e standardeve evropiane. /SHENJA/