Vazhdohet afati për paraqitje elektronike në DAP

Qytetarët të cilët deri më 31 dhjetor nuk u regjistruan në sistemin e Drejtorisë së të Ardhurave Publike për tatim personal gejgjësisht e-tatim këtë do të mund ta bëjnë edhe nesër dhe ditëve në vijim. Administratorët e DAP-it do të përpiqen të kontaktojnë edhe me personat që nuk kanë treguar interes në paraqitje.

Në sistemin elektronik duhet të regjistrohen rreth 920.000 qytetarë. Nga ky detyrim janë liruar vetëm pensionistët që marrin vetëm pension. Pensionistët tjerë që kanë të hyra shtesë apo pensione të jashtme duhej të hapnin e-mail dhe të regjistrohen në DAP. Nga DAP thonë se nuk do të ketë gjoba për ata që nuk do të paraqiten, por se rrezikojnë të akuzohen për fshehje të tatimit ku gjobat sillen nga 100 deri në 200 euro.