Seancë e parë e Komisionit të Maqedonisë së Veriut dhe të Kazakistanit për bashkëpunim ekonomik

Seancë e parë e Komisionit të Maqedonisë së Veriut dhe të Kazakistanit për bashkëpunim ekonomik

Në Shkup sot u mbajt seanca e parë e Komisionit Ndërqeveritar të Maqedonisë së Veriut dhe Kazakistanit për monitorimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kazakistanit për bashkëpunim tregtar dhe ekonomik, të ratifikuar më 3 nëntor të vitit 2022, kumtoi Ministria e Ekonomisë.

Komisioni u kryesua nga ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi si nikoqir dhe ministri i Ekonomisë Kombëtare të Kazakistanit, Alibek Kuanturov si bashkëkryesues.

“Fushat ekonomike të trajtuara në këtë sesion duhet t’i japin një dimension të ri marrëdhënieve tona tregtare dhe të përmirësojnë ndjeshëm shifrat tregtare. Jemi të kënaqur që vitin e kaluar u nënshkruan katër Memorandume të Bashkëpunimit ndërmjet Odës së Tregtisë Ndërkombëtare të Kazakistanit dhe katër Odave të Maqedonisë së Veriut: Odat Ekonomike e Maqedonisë së Veriut, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Odës Ekonomike për Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit – MASIT, të cilat janë parakusht dhe bazë e qëndrueshme për bashkëpunim dhe trend pozitiv për rrjetëzimin e kompanive nga të dy vendet”, tha Bekteshi.

Ministri informoi se tregtia dypalëshe mes dy vendeve në periudhën 2017-2022 është relativisht e vogël dhe arrin në 29.9 milionë dollarë në vitin 2018, 3.3 milionë dollarë në vitin 2019, 1.4 milionë dollarë në vitin 2020, 4.7 milionë dollarë në vitin 2021 dhe 2.8 milionë dollarë periudha (janar-gusht) 2022.

“Qeveria e Maqedonisë së Veriut mbetet e përkushtuar në tërheqjen e investimeve të huaja dhe fton investitorët nga Kazakistani të marrin pjesë në projekte investive. Kemi një koncept të zhvilluar për tërheqjen e investimeve të huaja në zonat e lira ekonomike dhe zonat industriale.Kompanitë që operojnë në zonat e lira ekonomike përbëjnë afërsisht 50% të totalit të eksporteve të vendit në shtator 2022 dhe mbi 14.000 punonjës. 100% pronësi e huaj, 0% taksa dhe dogana, përjashtimi nga tarifat komunale, çmimi simbolik i qirasë së tokës dhe ndihma direkte shtetërore deri në 1.000.000 euro janë vetëm një segment i paketës së ofruar të përfitimeve që na bëjnë të dallojmë si destinacioni më konkurrues i investimeve në rajon dhe më gjerë”, tha ministri Bekteshi dhe shtoi se në vitin 2020 për herë të parë ka miratuar Ligjin për Investimet Strategjike, i cili i referohet projekteve investuese me interes publik. Ato projekte duhet të jenë në përputhje me prioritetet strategjike të shtetit”, tha ministri.

Ai theksoi se anëtarësimi në NATO si 30 shtet anëtar dhe anëtarësimi i plotë në Bashkimin Evropian është synim strategjik për Maqedoninë e Veriut dhe rrjedhimisht procesi i përgjithshëm i përputhshmërisë me politikat, rregullat, standardet dhe vlerat e Bashkimit Evropian. është prioriteti më i lartë shtetëror.

“Ne aplikojmë Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA) me BE-në, që nga prilli i vitit 2001, ku i gjithë eksporti ynë ka qenë pa doganë prej 20 vitesh në tregun e BE-së. Qeveria e Maqedonisë së Veriut, si shumë vende të botës, po bën përpjekje të konsiderueshme për ruajtjen e mjedisit ekonomik dhe shërimin e ekonomisë nga efektet negative të krizës energjetike”, tha ministri Bekteshi.

Në fund ekspertët tanë nga të dy vendet u dakodësuan për propozimet konkrete për arritjen e synimeve të ardhshme dhe gjetjen e zgjidhjeve për përmirësimin e kushteve për bashkëpunim ekonomik, nënshkruajtëm Protokoll në të cilin u ndërmorën iniciativa për shqyrtimin e mëtejshëm të: Marrëveshjes për të luftuar trafikun e paligjshëm të drogës, substancave psikotrope dhe prekursorëve dhe Marrëveshja e Transportit Rrugor, e cila do të përcaktojë mundësi të reja për bashkëpunim ekonomik në të ardhmen.

Në kuadër të seancës së parë të Komisionit Ndërqeveritar Maqedono-Kazakistan për monitorimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kazakistanit për bashkëpunim tregtar dhe ekonomik, u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim ekonomik ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare të Kazakistanit që parashikojnë zhvillimin e planeve të veprimit për nxitjen e investimeve duke marrë parasysh zonat e veçanta ekonomike, zhvillimin e sipërmarrjes, duke përfshirë sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe zhvillimin rajonal, duke marrë duke pasur parasysh zhvillimin e sipërmarrjes, si dhe institucionet e zhvillimit ekonomik në nivel rajonal.