Sanksionohen 400 motoçiklistë, 84 pa patentë shofer

Sanksionohen 400 motoçiklistë, 84 pa patentë shofer

Në periudhën kohore nga data 06.06.2022 deri më 12.06.2022 është realizuar kontrollim i përforcuar aksional në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për sanksionimin e kundërvajtjeve të cilat i kryejnë shoferët e motoçikletave. Gjatë këtij kontrolli janë sanksionuar 400 shoferë të motoçikletave, prej të cilëve 242 nuk kanë shfrytëzuar kaskën mbrojtës të kokës, 84 kanë drejtuar motoçikletat pa patentë shofer, 13 motoçikleta janë sekuestruar për shkak të shkaktimit të zhurmshmërisë së madhe,13 motoçiklistë janë sanksionuar për skadim të lejes së qarkullimit, poashtu 18 motoçiklistë për skadim të polisës së sigurimit, 14 motoçikleta të paregjistruara…
Gjatë kontrollit janë konstatuar dhe ligjërisht janë sanksionuar kundërvajtje tjera.