Raportet financiare në qeverinë e Maqedonisë së Veriut do të kontrollohen

Raportet financiare në qeverinë e Maqedonisë së Veriut do të kontrollohen

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit përshëndeti masën e Entit Shtetëror të Auditimit për të shpallur auditimin e shpenzimeve dhe aktiviteteve të Qeverisë për herë të parë në 13 vjet.

“Në drejtim të forcimit të integritetit të institucioneve dhe rritjes së transparencës së tyre, fakti që Enti Shtetëror i Auditimit në Programin Vjetor të Punës për vitin 2022, pas 13 vitesh, po planifikon një auditim të rregullsisë së raporteve financiare të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut është vendim i kënaqshëm. Lufta kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave është e mundur vetëm përmes bashkëpunimit të përbashkët të të gjitha institucioneve” thanë nga Anti-korrupsioni. Nga ana tjetër, auditimi i funksionimit të të gjitha institucioneve vetëm sa do të rrisë transparencën dhe integritetin e tyre në shoqëri. Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit do të vazhdojë të intensifikojë bashkëpunimin me të gjitha institucionet relevante, sepse vetëm me përpjekje të përbashkëta mund të presim rezultate më të mëdha.