Qeveria: SHA EMV dje ka prodhuar 11.861 MWh energji elektrike

Qeveria: SHA EMV dje ka prodhuar 11.861 MWh energji elektrike

Në termocentralet janë prodhuar 8.737 MWh. Janë në funksion dy blloqe të REC Manastir dhe një bllok i REC Osllomej. Në TEC-in e Negotinës janë duke vazhduar aktivitetet e servisimit dhe remontit për fuqizimin e termocentralit për periudhën e ardhshme kur pritet konsumi më i lartë i energjisë elektrike. Në parkun e erës të Bogdancit më 21.10.2022 janë prodhuar 3.124 në hidrocentralet MWh, thuhet në kumtesën e sotme të Qeverisë.

Siç theksohet, SHA EMM më 21.10.2022 i ka plotësuar krejtësisht nevojat për energji elektrike të amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël ekskluzivisht nga kapacitetet e veta, vendore.