Një pjesë e Studeniçanit pa ujë

Një pjesë e Studeniçanit pa ujë

Për shkak të defektit të një gypi lidhës f-1 në rrugë, sot nga ora 09:00 pa ujë janë shfrytëzuesit e një pjesë të Steniçanit.

Furnizimi me ujë do të jetë i ndërprerë deri në riparimin e defektit.