Në “Tabanocë” pritja është deri në një orë, në “Bogorodicë” deri në 30 minuta

Në “Tabanocë” pritja është deri në një orë, në “Bogorodicë” deri në 30 minuta

Intensiteti i komunikacionit në drejtimet rrugore jashtë mjediseve të qytetit në mëngjesin e sotëm është rritur. Në VK “Tabanocë”, koha e pritjes për hyrje në vend është rreth një orë, ndërsa në VK “Bogorodicë”, pritjet për dalje janë deri në 40 minuta. Në pikat e tjera kufitare, në palën e Maqedonisë së Veriut, nuk ka pritje më të gjata.

Qarkullimi në rrugët shtetërore zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë të thata.

LAMM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve. Kjo vlen veçanërisht për drejtimet rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.