Në bursën botërore çmimi i naftës bie, tek ne shtrenjtohet

Në bursën botërore çmimi i naftës bie, tek ne shtrenjtohet

Dizeli në Maqedoninë e Veriut pas mesnatës do të shtrenjtohet për dy denarë. Do të rritet edhe çmimi i vajit ekstra të lehtë. Komisioni Rregullator i Energjetikës njofton se çmimet e derivateve tjera nuk do të ndryshojnë.
Çmimet e karburanteve sipas vendimit të fundit:
Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 88,5 (denarë/litër)
Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 91,00 (denarë/litër)
Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 92,00 (denarë/litër)
Vaji ekstra i lehtë (ЕL-1) – 88,5 (denarë/litër)