Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Sh.A. MEPSO dhe Universitetit të Tetovës

Memorandum për bashkëpunim ndërmjet Sh.A. MEPSO dhe Universitetit të Tetovës

Drejtori Gjerenal i Sh.A. MEPSO dhe Rektori i Universitetit të Tetovës, Kushtrim Ahmeti sot nënshkruan memorandum për bashkëpunim me çka përcaktohet korrniza e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve.

Bashkëpunimi do të realizohet në sferën e elektroteknikës dhe teknologjive informatike përmes programeve edukativo-arsimore dhe punës praktike, punë në projekte hulumtuese, përkrahje profesioniste, konferenca dhe seminare shkencore dhe puntori…

Me këtë memorandum ndër të tjera parashikohet edhe bursa për tre studentë nga cikli i parë, i dytë dhe i tretë i studimeve me kohëzgjatje prej 10 muajsh. Pagesa e bursës do të realizohet në dy këstë brenda vitit nga 40 000 denar, ndërsa përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet me publikim të konkursit paraprak.