LSM: E diela të ngelet ditë jopune për punëtorët

LSM: E diela të ngelet ditë jopune për punëtorët

“Na shqetëson informacioni se grupe deputetësh dhe ministri i ekonomisë, Kreshnik Bekteshi kanë hartuar tekste të Ligjit për Marrëdhënie të Punës dhe Ligjit për Tregtinë, të cilat planifikojnë të regresojnë dhe reduktojnë të drejtat e punëtorit, në kundërshtim me pritshmëritë e punëtorëve, konkretisht në pjesën e ndryshimeve ligjore për të dielën – ditë jopune”, reaguan sot nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë.

Nga LSM thonë se projektligjet e shpallura, tashmë janë dorëzuar në Kuvend dhe të njejtat janë bërë pa dialog social, që sipas tyre është nënvlerësim i përfaqësuesve të punëtorëve dhe punëtorëve në përgjithësi.

“Kujtojmë se me ndryshimet ligjore, Federata e Sindikatave të Maqedonisë dhe partnerët social dhanë mundësi për aktivitetet e nevojshme për të cilat theksojmë se bashkërisht kemi përcaktuar që të kemi mundësi të punojmë të dielave por të paguajmë pagë shtesë prej të paktën 50 deri në 100%. Ne besojmë se hapa të tillë regresojnë dialogun social në vend dhe minimizojnë Këshillin Ekonomik dhe Social dhe marrëveshjet ndërmjet punëtorëve, punëdhënësve dhe qeverisë dhe në këtë mënyrë pengojnë të drejtën e palëve më të interesuara për të marrë pjesë në dialogun social përmes të cilit janë marrë shumë vendime të rëndësishme. Në këto çështje të rëndësishme nuk duhet të lejohet të eliminohen pikëpamjet dhe roli i partnerëve socialë, që do të nënkuptojë mungesën e dialogut social në shtet që nuk është në interes të asnjë partie apo aktori në shoqëri. Për shkak të gjithë kësaj dhe qasjes së njëanshme ndaj këtyre çështjeve të rëndësishme për punëtorët, është i detyrueshëm reagimi i anëtarëve të Këshillit Ekonomik Social, në të kundërtën do të detyrohemi të konsiderojmë se anëtarët e Qeverisë janë të përfshirë në përgatitjen e draft teksteve të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës dhe Ligjit për Tregtinë për Shkëmbimin e të Drejtave të Punëtorëve dhe se ata me vetëdije nuk respektojnë përfaqësuesit e punëtorëve”, thanë nga LSM.

LSM kërkuan një mbledhje urgjente të Këshillit Ekonomik dhe Social, në të cilën kjo çështje e rëndësishme do të konsiderohet si pika e vetme e diskutimit.