LOE: Të mundësohet instalimi i fotovoltaikëve paralelisht me dhënien e lejeve

LOE: Të mundësohet instalimi i fotovoltaikëve paralelisht me dhënien e lejeve

Në kushte të shpalljes gjendje krize, Lidhja e Odave Ekonomike (LOE) kërkon të lejohet vendosja e paneleve fotovoltaike paralelisht me sigurimin e lejeve të nevojshme dhe të gjithë dokumentacionit.

Sipas Lidhjes, një sërë kompanish janë gati të investojnë në fotovoltaikë dhe tashmë kanë bërë blerjet e nevojshme, por procesi është ngecur për shkak të procedurave burokratike për sigurimin e lejeve.

“Kërkesa është e nevojshme, e arsyeshme dhe nuk përfshin mjete shtesë për realizim nga buxheti i shtetit, dhe kompanitë do të lejohen që me investimet e tyre të reduktojnë varësinë nga energjia dhe faturat e energjisë elektrike”, thekson LOE.3

Qeveria dhe institucionet kompetente, vlerëson Sindikata, duhet të veprojnë shpejt dhe me efikasitet dhe të ndërmarrin gjithçka që është në kompetencën e tyre për të krijuar kushte më të mira për veprimtarinë e biznesit në kushte krize.

Lidhja propozon gjithashtu masa për rritjen e efikasitetit të energjisë, duke përfshirë taksimin me një taksë më të lartë për llambat e vjetra me fije, të cilat në dyqane duhet të ndahen në një raft të veçantë dhe të shënohen si joefikase energjetike, për të ndryshuar Ligjin e Ndërtimit me të cilin, gjatë ndërtimit të ndërtesave të reja, duhet të ketë detyrimin për instalimin e solucioneve energjetike dhe fotovoltaikëve në çati. Gjithashtu, është e nevojshme të klasifikohen ndërtesat e reja sipas shkallës së efiçencës energjetike dhe të përcaktohet një pjesë e tarifave të shërbimeve sipas klasës energjetike të ndërtesës, shton LOE.