Ky ajet nga Kurani u lexua në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës

Ky ajet nga Kurani u lexua në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës

Në mënyrën spektakolare ka përfunduar ceremonia solemne e Kupës së Botës në Katar.
Gjatë ceremonisë së hapjes u lexua ky ajet nga Kurani.
“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur, e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.”
[[El-Huxhurat:13]]