` . “Kolera është si zjarri i ndezur, ndaj përhapuni”, Rama mesazh shqiptarëve me fjalët e Amër Ibnul Asit - TV-SHENJA