Kacarska: Deputetët janë të papërgjegjshëm ndaj detyrimeve kushtetuese, prandaj jemi pa një të tretën e gjyqtarëve

Kacarska: Deputetët janë të papërgjegjshëm ndaj detyrimeve kushtetuese, prandaj jemi pa një të tretën e gjyqtarëve

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Dobrilla Kacarska tha se deputetët janë të papërgjegjshëm ndaj detyrimeve kushtetuese, prandaj e kanw lwnw Gjykatwn kushtetuese pa një të tretën e gjyqtarëve. Duke prezantuar  konkluzionet e funksionimit të Gjykatës gjatë vitit 2022 ajo tha se po lwnw pas një vit plot pasiguri dhe funksionim të vështirë të Gjykatës Kushtetuese në ushtrimin e kompetencave të saj, por edhe një vit me përkushtim, punë dhe menaxhim familjar të Gjykatës, si rezultat i angazhimit vetëmohues të gjyqtarëve. dhe të gjithë punonjësit. Kacarska theksoi se tema e moszgjedhjes së gjyqtarëve është ende një problem serioz për Gjykatën Kushtetuese, por edhe një njollë në reputacionin e shtetit.

 

DOBRILLA KACARSKA, KRYETARE E GJYKATËS KUSHTETUESE

“Dy gjyqtarë të rinjë u zgjodhën në fund të tetorit, njëri doli në pension në dhjetor, që do të thotë se në këtë moment mungon një e treta e numrit të përgjithshëm të parashikuar të gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese dhe si pasojë e kësaj përsëritet rezultati i padëshiruar. Jemi përballë një situate ku mbeten çështje që nuk marrin shumicën e votave dhe si rrjedhojë e kësaj Gjykata Kushtetuese nuk mund të përmbushë plotësisht rolin e saj. Gjegjësisht, momentalisht nuk është vendosur për 24 lëndë,  pikërisht për shkak të mungesës së votave të shumicës