Bekteshi: Marzha për drutë për ngrohje dhe peletat e druve të zjarrit është i ngrirë në 10%

Bekteshi: Marzha për drutë për ngrohje dhe peletat e druve të zjarrit është i ngrirë në 10%

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria në seancën e sotme ka miratuar Vendimin për përcaktimin e marzhit më të lartë tregtar si kusht i veçantë në tregtinë për: drutë e dushkut; dru zjarri ahu dhe peletit për ngrohje. Sipas vendimit, marzhi më i lartë tregtar për këto produkte për të gjithë tregtarët është përcaktuar maksimalisht 10%, bëri të ditur ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi.

Shuma e marzhit tregtar deri në 10% për mallrat e specifikuara do të jetë e vlefshme për të gjitha shoqëritë tregtare dhe tregtarët individual që marrin pjesë në zinxhirin tregtar në tregtinë me pakicë dhe transporti për dërgimin e mallrave tek konsumatorët e fundit nuk llogaritet në shumën e marzhit tregtar.

Arsyeja e kufizimit të marzhit tregtar bazohet në rregullimin e diferencave të çmimeve që tani janë të pranishme në tregtinë me pakicë, pra në shitjen e druve për ngrohje dhe peletit të druve për ngrohje.