Angelovska-Bezhoska: E kemi bërë të qartë se do të ruajmë stabilitetin makroekonomik

Angelovska-Bezhoska: E kemi bërë të qartë se do të ruajmë stabilitetin makroekonomik

Guvernatorja e Bankës Popullore, Anita Angelovska-Bezhoska, në një intervistë për “Sloboden Peçat”, tha se si bankë qendrore, e kenë bërë të qartë se do të ndërmarrim hapa vendimtarë për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurimin e stabilitetit afatmesëm të çmimeve.

Ajo shpjegon se Banka Popullore, si shumë banka qendrore, filloi normalizimin e politikës monetare në përgjigje të rritjes së inflacionit dhe rritjes së pritjeve inflacioniste. Megjithatë, rritja e normës bazë të interesit është e moderuar dhe graduale, ndaj nuk priten ndryshime të forta dhe të menjëhershme në politikën e interesit të bankave.

“Një numër i madh i bankave qendrore kanë nisur normalizimin e politikës monetare si përgjigje e rritjes së inflacionit dhe rritjes së pritjeve inflacioniste. Megjithatë, këto nuk janë kushtet e zakonshme në të cilat bankat qendrore reagojnë ndaj kërkesës së tepërt që nxit inflacionin. Bëhet fjalë për shfaqjen e inflacionit, i cili nxitet më së shumti nga faktorët e kahut të ofertës dhe që në kombinim me rimëkëmbjen e kërkesës pas pandemisë, kontribuojnë në një përshpejtim të ndjeshëm të inflacionit në kuadër global. Kjo goditje e çmimeve zgjat më shumë dhe është relativisht e fortë dhe prej andej transmetohet në çmime të tjera dhe në pritjet inflacioniste, gjë që tregon nevojën e zhvillimit të politikave të brendshme të kujdesshme. Nga ana tjetër, aktualisht perspektivat e rritjes janë të pasigurta dhe të pafavorshme. Prandaj ndryshimet në normën e interesit janë graduale dhe cikli shtrëngues është më i moderuar dhe i ndjekur nga masa të tjera plotësuese që duhet të stabilizojnë pritshmëritë dhe besimin, të ndikojnë në çmimet dhe tendencën për të disponuar me valutën vendase”, thekson guvernatorja.

Ajo thekson se përveç rritjes së normës së interesit, në dy raste janë bërë ndryshime në sistemin e rezervës së detyrueshme në drejtim të stimulimit të kursimeve në denarë, si dhe është vendosur një shtresë mbrojtëse kundërciklike e kapitalit, e cila e forcon edhe më shumë kapacitetin e bankave për të reaguar ndaj goditjeve.

“Duhet të kalojë koha për të parë efektet e këtyre masave. Nisur nga lëvizja graduale dhe e moderuar rritëse, nuk priten ndryshime të forta dhe të menjëhershme në politikën e interesit të bankave, ndonëse korrigjime të caktuara rritëse tashmë vërehen në produkte të caktuara, kryesisht ato të depozitave. Për momentin nuk ka ndryshime të theksuara në interesin e kredive”, thotë guvernatorja Angelovska-Bezhoska.