Al Daoudi: Të ndërtojmë ura bashkëpunimi, bota ka vend për të gjithë

Al Daoudi: Të ndërtojmë ura bashkëpunimi, bota ka vend për të gjithë

Intervistë me Hussein Al Daoudi, kryetar i SCR-së

Këshilli Skandinav për Marrëdhënie (SCR) është një institucion i pavarur dhe operon në vendet nordike ndërsa ofron shërbime nëpërmjet bashkëpunimit dhe dialogut me autoritetet publike, institucionet e shoqërisë civile, organizatat bamirëse dhe qendrat islame në vendet Skandinave.

Por, gjithashtu komunikon me institucionet publike dhe private në vendet jashtë Skandinavisë. Këshilli vepron në përputhje me ligjin suedez dhe i arrin objektivat e tij nëpërmjet mbështetjes që merr nga qeveritë skandinave.

Al Daoudi është specialist i marrëdhënieve me publikun.