Aktivitete për vënien në funksion të të gjitha kapaciteteve shtëpiake për energji elektrike

Aktivitete për vënien në funksion të të gjitha kapaciteteve shtëpiake për energji elektrike

Nga 1 dhjetori i këtij viti do të vihen në funksion të gjitha kapacitetet prodhuese të energjisë elektrike që disponon SHA EMV, njoftoi ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ai siguron se nuk do të ketë probleme si në furnizimin me energji elektrike ashtu edhe në atë termike. Llogaritjet janë bërë edhe për çmimin e energjisë elektrike nga 1 janari, por Bekteshi nuk pret rritje të ndjeshme për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël. Mbeten apelet për kursim të energjisë elektrike nga të gjithë, të cilat në institucionet shtetërore në tetor arritën në 24 për qind.

Qytetarët dhe kompanitë të jenë të sigurt se nuk do të ketë asnjë problem në fushën e furnizimit me energji elektrike. Ekziston një plan prodhimi dhe nga 1 dhjetori kur do të rritet konsumi, do të vihen në funksion të gjitha kapacitetet në pronësi të EMV – tre blloqet në REK Manastir, REK Osllomej, REK Negotinë, KOGEL, i gjithë potenciali hidro dhe parku me erë në Bogdanci. Në vend pothuajse gjithçka është nën kontroll dhe nuk parashikohen kufizime. Në vazhdimësi me energji elektrike do të furnizohen të gjithë konsumatorët, duke filluar nga amvisëritë e deri tek kompanitë e mëdha që janë në tregun e lirë, tha dje Bekteshi.

Siç informoi ai, blloku i dytë në REK Manastir është gati dhe futet në rrjet, i cili do të zvogëlojë sasinë e importit të energjisë elektrike për nevojat e tregut të rregulluar. Këto ditë në REK Manastir duhet të arrijë transformatori për bllokun e tretë, pas së cilës edhe ai bllok do të kyçet në rrjet. Pjesët e para të transformatorit mbërritën dje. Nëse çmimet e derivateve ulen, REk Negotino do të përfshihet menjëherë në sistem.

Bilanci energjetik i shpallur dje nga Qeveria për ditën dhe natën e kaluar tregon se SHA EMV ka prodhuar 8.529 megavat orë energji elektrike, nga të cilat 7.320 megavat orë janë prodhuar në termocentralet dhe 1.209 megavat orë në hidrocentrale dhe në parkun e erës së Bogdancit. Gjatë asaj periudhe janë prokuruar 4580 megavat orë energji elektrike.

Ndërkohë po bëhen llogaritë për çmimin e energjisë elektrike nga 1 janari, ndërsa ministri resor është i bindur se do të ulet për konsumatorët e vegjël. Në pjesën e amvisërive do të kontrollohet nëse ka nevojë për ndërhyrje nga ana e Qeverisë me tarifën e bllokut të dytë apo të tretë. Sa i përket tarifës së bllokut të katërt, ministri Bekteshi bëri të ditur se do të kërkojë rritjen e mëtejshme të çmimit në mënyrë që, siç tha ai, të mbulohen ata që kanë më shumë nevojë për çmime më të ulëta nga ata që shpenzojnë në mënyrë jo racionale, dhe kështu mund ta mbajnë atë barrë.

Në tetor, institucionet shtetërore siguruan një kursim total të energjisë elektrike prej 24 për qind. Me vendim të Qeverisë, nga 1 shtatori obligohen që të sigurojnë minimalisht 15 për qind kursim të energjisë elektrike në muaj.

“Të gjitha institucionet në muajin tetor kanë të paktën 15 për qind ulje të konsumit të energjisë elektrike, që është në përputhje me rekomandimet dhe detyrat e sjella nga Qeveria. Në të njëjtën kohë, Ministria e Shëndetësisë ka kursimet më të ulëta prej 18 për qind, ndërsa ndërtesa e Ministrisë së Arsimit ka kursimet më të larta deri në 58 për qind. Kursimi i energjisë elektrike i Qeverisë është 32%, i Kuvendit në tetor është 22%, i Kabinetit të Presidentit 24%, i ndërtesës administrative EMV është 25%, kurse i MEPSO-s 22%”, tha Bekteshi.

Nëse merren parasysh të dhënat e të gjitha ndërmarrjeve, agjencive dhe administratave shtetërore, theksoi ai, atëherë kursimi total i energjisë elektrike arrin në 24 për qind.

“Sipas të dhënave, konsumi i energjisë elektrike vetëm i ministrive, i përmbledhur së bashku me të gjitha njësitë që janë në përputhje me kompetencat e një ministrie të caktuar, është ulur për 33 për qind. Ministria e Arsimit ka arritur kursimin më të ulët të energjisë elektrike prej 24%, kurse Ministria e Mjedisit Jetësor ka arritur kursimin më të lartë prej 94%. Kursimi i energjisë elektrike në Ministrinë e Shoqërisë Informatike është 50%, në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale 58%, në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe Ministrinë e Financave kursimi është 44%, në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale 40 për qind, Ministria e Ekonomisë kurseu 30 për qind energji elektrike, po aq është kursimi edhe i Ministrisë së Punëve të Brendshme”, saktëson Bekteshi.

Të dhënat për kursimin e energjisë elektrike në komunat që kanë pasur rekomandim për të kursyer, shtoi ai, tregojnë se nga 81 komuna, 65 komuna kanë pasur kursime prej së paku 15 për qind, prej të cilave 12 komuna kanë arritur kursime më të mëdha se 50 për qind.

“Gjithsej 16 komuna nuk kanë pasur kursime prej 15 për qind, prej të cilave vetëm tri kanë konsum më të lartë në tetor 2022, krahasuar me tetorin e vitit 2021, ndërsa 13 komunat e mbetura kanë ulur konsumin, por nuk kanë arritur kursime prej 15 për qind”, theksoi Bekteshi.

Me vendim të Qeverisë, një pjesë e kompanive nga industria ushqimore, kompanitë e ujit dhe shkollat ​​fillore dhe të mesme do të mund të furnizohen me energji elektrike me çmim preferencial përmes “EMV shitje”.

Sot skadon afati për dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe rreth 1000 kompani mund të dorëzojnë aplikime. Qëllimi i vendimit është parandalimi i rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore bazë, ruajtja e besueshmërisë dhe vazhdimësisë në furnizimin me ujë dhe sigurimi i energjisë elektrike për shkollat ​​për mbarëvajtjen e orëve mësimore gjatë gjithë periudhës së vjeshtës dhe dimrit.

Në fushën e prodhimit të energjisë termike, deri në fund të këtij muaji janë siguruar sasitë e nevojshme që ngrohtoret Lindje dhe Perëndim të funksionojnë vetëm me gaz natyror, ndërsa prioritet, sipas ministrit resor është që të mos përdorni karburant alternativ.

Në rast se ngrohtoret në Shkup kalojnë në përdorimin e mazutit ose dizelit, sipas Bekteshit do të ndiqen të gjitha procedurat mjedisore me Inspektoratin e Mjedisit Jetësor, Ministrinë e Mjedisit dhe institucionet tjera kompetente.