164 gjoba në rajonin e Shkupit, 13 për drejtim automjeti pa patentë

164 gjoba në rajonin e Shkupit, 13 për drejtim automjeti pa patentë

Ministria e Punëve të Brendshme kumtoi se gjatë ditës së djeshme në territorin e Shkupit janë shqiptuar gjithsej 164 masa, nga të cilat 13 sanksione për drejtim të automjetit mbi shpejtësinë e lejuar, 13 masa për drejtim të automjetit pa patentë shofer, 25 sanksionet për shkelje të kryera nga këmbësorët.

Janë shqiptuar 16 masa për kundërvajtje nga motoçiklistë, pesë sanksione për drejtim të automjetit nën ndikimin e alkoolit, nëntë masa për mosdhënie përparësie të këmbësorëve, gjashtë sanksione për drejtues fillestar.