` . Trafiku në vend po zhvillohet në rrugë të lagështa - TV-SHENJA

Trafiku në vend po zhvillohet në rrugë të lagështa

Trafiku në rrugët shtetërore zhvillohet përgjatë rrugëve të lagështa.

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave të qyteteve është i moderuar. Në vendkalimet kufitare, nuk ka pritje të mëdha për hyrje dhe dalje nga vendi.

Lidhja Auto Moto rekomandon shpejtësinë e adekuate të lëvizjes, respektimin e sinjalizimit të trafikut dhe ngasjen me kujdes të automjeteve, veçanërisht në rrugët përmes luginave dhe grykave, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut.