` . BE do të ndalojë përkohësisht teknologjinë e njohjes së fytyrës - TV-SHENJA

BE do të ndalojë përkohësisht teknologjinë e njohjes së fytyrës

Komisioni Evropian po shqyrton futjen e një ndalimi të përkohshëm të teknologjisë së njohjes së fytyrës për aktorët privatë dhe publik, sipas një projekt-Letre të Bardhë për inteligjencën artificiale, të cilën Euractiv e ka parë.

Nëse po, projektet dhe planet në vazhdim në fushën e inteligjencës artificiale në disa shtete anëtare të BE-së do të ndalen, përfshirë Gjermaninë që duan teknologjinë e njohjes së fytyrës në 134 stacione treni dhe 14 aeroporte.

Franca gjithashtu planifikon të krijojë një bazë ligjore për të lejuar përdorimin e teknologjisë së njohjes së fytyrës në sistemet e mbikëqyrjes video.

Dokumenti i Komisionit, i cili siguron një pasqyrë të propozimeve për një qasje evropiane ndaj inteligjencës artificiale, përcakton që një kornizë rregullatore e ardhshme mund të “përfshijë një ndalim kohor për përdorimin e teknologjisë së njohjes së fytyrës në vendet publike”.

Dokumenti shton se “përdorimi i teknologjisë për të identifikuar individë nga aktorë privatë ose publikë në hapësirën publike duhet të ndalohet për tre deri në pesë vjet, gjatë së cilës mund të zhvillohen metodologjitë për vlerësimin e ndikimit të asaj teknologjie dhe masat e administrimit të rrezikut.”

Drafti i Letrës së Bardhë, versioni i plotë i të cilit do të publikohet nga Komisioni deri në fund të shku