` . Qeveria vendosë, 1.5 milionë euro kredi për vendosjen e filtrave të Jugohromit - TV-SHENJA

Qeveria vendosë, 1.5 milionë euro kredi për vendosjen e filtrave të Jugohromit

Qeveria në seancën e sotme ka vendosur të siguroj kredi për kombinatin Jugohrom në vlerë prej 1.5 milionë euro për ndërtim e sistemit të filtrimit për mbrojtje nga ndotja, e cila është e nevojshme që kjo fabrikë të fitoj leje ekologjike e llojit A për punë.
“Qeveria e ka urdhëruar Bankën e Maqedonisë për përkrahje të zhvillimit të lidhë marrëveshje për kreditim me Shoqatën për prodhim, tregti dhe shërbime JUGOHROM ALZAR SHPKNJP import-eksport Jegunoc nga linja kreditore nga Fondi i posaçëm kreditor (FPK) në shumë prej 92.242.500 denarëve për ndërtimin e sistemit të filtrimit për mbrojtje nga ndotja. /SHENJA/