` . “Pikëpamje”: Dita botërore e filozofisë – Universiteti “Kirili dhe Metodi” dhe Universiteti i Prishtinës – TV-SHENJA