` . Ndryshohet regjimi kohor i komunikacionit në rrugën Kërçovë-Ohër – TV-SHENJA