` . MPB do të punësojë 600 policë të rinj - TV-SHENJA

MPB do të punësojë 600 policë të rinj

Ministria e Brendshme ka shpallur njoftim për rekrutimin e 600 policëve të rinj. Konkursi është për  departamentet e Brendshme në Shkup, Ohër, Manastir, Tetovë, Veles, Shtip dhe Kumanovë dhe Qendrat Rajonale për Çështjet e Kufirit – Veri, Perëndim, Jug dhe Lindje.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kërkesa të përgjithshme: të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë Veriore; nëse është i rritur, nëse nuk arrin moshën 25 vjeç. Të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik; me një kontroll të sigurisë është vërtetuar se nuk ka rrezik sigurie për punësimin e kandidatit; të ketë përfunduar të paktën katër vjet të arsimit të mesëm; të jetë fizikisht dhe psikologjikisht i aftë dhe me vendim përfundimtar të mos vendoset ndalim për kryerjen e profesionit, aktivitetit ose detyrës. Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme vijuese: një lartësi e trupit të kërkuar prej të paktën 175 centimetra për meshkujt, respektivisht 165 centimetra për femrat dhe palestër të lartë personale.

Njoftimi publik u njoftua sot në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme në këtë link