` . Ministri i Kulturës: Qëllimi ynë është të bëjmë demetropolizimin e kulturës (VIDEO) - TV-SHENJA