` . Ku e kishim fjalën me… Dino Mustafiq – TV-SHENJA