` . Hapet shoqata për personat me nevoja të veçanta 'SOS Vita - Shkup' - TV-SHENJA

Hapet shoqata për personat me nevoja të veçanta ‘SOS Vita – Shkup’

Është regjistruar një shoqatë e re për personat me nevoja të veçanta ‘SOS Vita – Shkup’. Kjo shoqatë synon përmirësimin e jetës së përditshme të kësaj katëgorie të qytetarëve.

Poashtu ‘SOS Vita – Shkup’ do të jetë zëri që do të artikulojë nevojat e kësaj kategorie të qytetarëve dhe pritet të kontribuojë në përmirësimin e jetës së përditshme të njerëzve me nevoja të veçanta.