` . Emisioni XXIII- “Ndërveprimet qytetërimore”- Adnan Tekshen – TV-SHENJA