` . Emisioni Shëndeti, i ftuar Arijan Selmani, fizoterapeut - TV-SHENJA