` . Emisioni Shëndeti, i ftuar Arijan Selmani, fizoterapeut – TV-SHENJA