` . Emisioni “Pikëpamje” XIX – “Urtësia – Rrënja e Traditës” – Edin Lohja – TV-SHENJA